Herinrichting Groote Molenbeek tegen droogte en wateroverlast

Het waterschap Limburg richt circa 3.6 kilometer van de in totaal 35 kilometer lange Groote Molenbeek opnieuw in. Deze herinrichting loopt grofweg van de Tienrayseweg in Horst door tot aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo.

Binnen deze herinrichting krijgt de Groote Molenbeek weer ruimte om te meanderen. Het aanliggende maaiveld wordt verlaagd. Hiertoe wordt circa 70.000 m3 grond vergraven, worden stuwen verwijderd en beplanting aangebracht. Tevens worden voet- en fietspaden aangelegd en worden kanovoorzieningen gerealiseerd.
Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de natuurfunctie van de beek zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water. Tevens wordt een robuust en klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd ter voorkoming van wateroverlast en droogte.

Binnen dit project verzorgt Kragten in opdracht van waterschap Limburg de directie en het toezicht.

Project:
Herinrichting Groote Molenbeek tegen droogte en wateroverlast
Locatie:
Horst
Klant:
Waterschap Limburg
Terug naar projecten