Omgevingsvisie Roerdalen - samen doen!

De gemeente Roerdalen stelde in 2013 een gedragen structuurvisie op die via een zorgvuldig proces met de gebruikers tot stand is gekomen. Deze structuurvisie wil de gemeente nu graag verder ontwikkelen richting een omgevingsvisie waarin ook aandacht is voor de nieuwe thema’s, waaronder klimaat, circulariteit, positieve gezondheid en de energietransitie.

Sinds november 2019 ondersteunt Kragten de gemeente bij het opstellen van deze omgevingsvisie op proces en inhoud. Het proces bestaat uit verschillende fases waarbij er telkens een nieuwe bouwsteen wordt gelegd voor de uiteindelijke omgevingsvisie.

Samenwerking is het sleutelwoord in het proces! Kragten is minimaal één dag per week werkzaam op locatie om zo korte lijntjes te onderhouden met mensen (ambtelijk en bestuurlijk) die bij de omgevingsvisie betrokken (moeten) zijn. Op momenten dat fysieke afstemming, door coronamaatregelen, niet zijn toegestaan worden digitale alternatieven gezocht. Dit geldt natuurlijk ook voor het participatieproces met inwoners, ondernemers, gemeenteraad, ketenpartners en overige stakeholders.

Op het moment van schrijven zijn we bezig met het bepalen van ‘de koers’ van de omgevingsvisie. Hiermee geven we invulling aan de in gezamenlijkheid geformuleerde ‘stip op de horizon’. Hierbij confronteren we de opgehaalde ambities met: “Wat betekent dat voor de omgevingsvisie? Waar liggen de kansen en waar is nog werk aan de winkel?” Naast het positioneren van de nieuwe thema’s gaat het hierbij voor een landelijke gemeente als Roerdalen nadrukkelijk ook om het vinden van balans tussen verschillende functies (zoals natuur, landbouw en veeteelt en recreatie en toerisme) die om ruimte vragen. Na afronding van deze stap wordt gestart met het opstellen van de daadwerkelijke (concept)omgevingsvisie.

Project:
Omgevingsvisie Roerdalen - samen doen!
Locatie:
Sint Odiliënberg en omgeving
Klant:
Gemeente Roerdalen
Terug naar projecten