Adviseur Waterkwaliteit

Wij zoeken een Adviseur Waterkwaliteit


ONZE UITDAGING.

In het landelijk gebied is Kragten al jaren actief op het gebied van watersysteem analyse, advies en ontwerp voor beek- en natuurherstelprojecten. In stedelijke watervraagstukken voor de kaderrichtlijn water beoordelen wij de waterkwaliteit en kwantiteit in relatie tot ecologische doelstellingen en inrichtingsvoorstellen. Onze zoetwaterbehoefte zal de komende jaren alleen maar toenemen waarvoor we verschillende projecten uitvoeren voor verschillende waterschappen en Rijkswaterstaat. Zo hebben we recent onderzoek gedaan naar doorvoerroutes zoetwater en zowel de biologische en chemische kwaliteit. Dit in het kader van het landelijke programma Deltaplan Zoetwaterverdeling.


ONZE VRAAG AAN JOU.

Als adviseur waterkwaliteit geef je specialistische adviezen op het terrein van chemische waterkwaliteit, allereerst voor externe opdrachtgevers, maar ook ter ondersteuning en advisering van je directe collega's. Je hebt verstand van het gedrag van chemische stoffen in het aquatische milieu en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van chemische stoffen die in het water worden aangetroffen. Je houdt je o.a. bezig met het doorvertalen van de chemische waterkwaliteit naar concrete maatregelen en acties, onder andere in relatie tot de Kaderichtlijn Water (KRW). Je werkt daarbij nauw samen met onze adviseurs op het gebied van de ecologische waterkwaliteit Je houdt in je advisering over de chemische waterkwaliteit nadrukkelijk rekening met toekomstbestendigheid en robuustheid in relatie tot klimaatverandering.


Enkele voorbeelden van werkzaamheden:
• Adviseren samen met verschillende disciplines zoals de ecologen, hydrologen en cultuurtechnische adviseurs over de ecologische sleutelfactoren voor het watersysteem in projecten zoals beek- en natuurherstel, aanleg ecologische verbindingszones, Natura2000
• Meedenken en adviseren over waterkwaliteitsvraagstukken in zowel het landelijk als stedelijk gebied;
• Beoordeling en duiding van de resultaten van chemische/fysische waterkwaliteit
• Beoordelen van gezondheidsrisico's bij de aanleg van infiltratievoorzieningen, wateroverlastlocaties en overstorten, ook in relatie tot klimaatverandering
• Toets op waterbodems en de relatie met het oppervlaktewater
• Analyses KRW-doelbereik m.b.t. chemische waterkwaliteit
• Samen met andere disciplines het opstellen van LESA's en andere systeemgerichte onderzoeken met aquatische component
• KRW-systeemanalyses en doelbepaling voor meerdere waterschappen
• Advies PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren), waarbij je met een blik op de toekomst een belangrijke bijdrage gaat leveren om de grote wateren toekomstbestendig te maken


WAT BIEDEN WE JOU
Bij Kragten werken we met circa 240 mensen met passie, plezier, trots en betrokkenheid aan de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ons bedrijf heeft een familiecultuur. Zo vinden we bijvoorbeeld lange termijn-relaties belangrijk, vinden het fijn als iedereen zich bij ons thuis voelt, kijken om naar elkaar en nemen samen beslissingen. Zoals je dat met je familie om de keukentafel doet. Zo staan we er écht samen voor. En we bieden je uiteraard een goed salaris en arbeidsvoorwaarden. Je gaat onderdeel uitmaken van een vakkundig en enthousiast team van professionals. 


Interesse? Stuur je motivatie en CV naar job@kragten.nl
Neem voor inhoudelijke vragen over de functie contact op met Paul van Zandvoort, Vakgroephoofd Water, telefoon: 088-3366333. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Michiel van Den Beuken via job@kragten.nl of 06-417 83 713.
Solliciteer!