Binnen ons werkveld herkennen we een aantal maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. Als antwoord hierop hebben we speerpunten benoemd. Een speerpunt vult onze integrale dienstverlening aan op dit thema. Klimaat is zo’n speerpunt.

Klimaat

Als de rups blijft zeggen: "Zo ben ik nu eenmaal", wordt ie nooit een vlinder.

De Transformatie

De klimaatvlinder is voor ons als Kragten het symbool voor de veranderingen waar we in de toekomst mee moeten dealen. Nou ja, toekomst, we zien de veranderingen nu al gebeuren. Bijna dagelijks lezen we in de krant artikelen zoals “Water bij bewoners West Betuwe letterlijk aan de lippen”, “Droogte is voor Zeeuwse ui om te janken” en “De invloed van een hittegolf op ons mentale welzijn valt niet te onderschatten”. We worden steeds meer blootgesteld aan extreme weersomstandigheden die invloed hebben op de biodiversiteit, de economie, maar ook onze gezondheid. Juist deze brede invloed van klimaatverandering maakt de opgave zo complex.“Klimaatadaptatie vraagt om een integrale samenwerking

waarbij we elkaar inspireren wat weer zorgt voor innovatie.”

De Vlinder en zijn omgeving

Het tegengaan van klimaatverandering lukt natuurlijk niet alléén vanuit lokaal schaalniveau. Maar het is juist de lokale leefomgeving waar we de complexiteit van het vraagstuk kunnen vastpakken en echt het verschil kunnen maken. Onze vlinder laat zien hoe wij als Kragten werken aan maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de lokale leefomgeving, wat weer effect heeft op het groter geheel.

Hiervoor verbinden we onze lagen van visie, beleid, ontwerp, inrichting en beheer en onderhoud. Allemaal lagen waar onze enthousiaste vakmensen dagelijks mee bezig zijn en elkaar ook in opzoeken en inspireren. Onze visies en beleid worden daarmee ook uitvoerbaar en betaalbaar. We gebruiken onze ogen en voelsprieten om de wensen uit de omgeving op te halen, waarbij de andere grotere opgaven niet uit beeld verdwijnen.

De vleugels

De vleugels van een vlinder zijn met elkaar verbonden, alleen op die manier kan hij vliegen. Dit staat ook symbool voor onze aanpak . Onze projecten pakken we op vanuit de verschillende vleugels, maar leggen ook de onderlinge relatie met de andere vleugels.

Zo staat onze eerste vleugel voor Adaptief water- en bodembeheer, waarin we de relaties leggen tussen het (grond)waterbeheer en de bodem. Vragen zoals: “Waar zijn we kwetsbaar en hoe kunnen we ons waterbeheer het beste aanpassen, zodat we zowel tegen droge als natte perioden zo goed mogelijk bestand zijn en welke invloed heeft de bodem hierin en hoe kunnen we het bodemleven en structuur verbeteren, staan centraal. Maar ook, Wat zijn de gebiedseigen kenmerken van water en bodem en hoe kunnen we deze eigenschappen inzetten om klimaatadaptiever te worden.

Onze tweede vleugel staat voor Hitte, Groen en Gezondheid. In deze vleugel werken we aan oplossingen voor het robuust en klimaatadaptief inrichten van onze (stedelijke) buitenruimte. Thema’s zoals hitte, droogte en wateroverlast staan centraal, waarbij we zorgen voor een omgeving waar het nu maar ook in de toekomst fijn wonen, werken en verblijven is.

Onze derde vleugel staat voor Meervoudige waardecreatie, een thema wat we in onze projecten inzetten. Want het versterken van groene en blauwe structuren zorgen voor ecologische, sociale, economische en institutionele waarden. We maken deze waarden tastbaar voor de gebruikers, zodat een breder gesprek gevoerd kan worden dan het alleen hebben over kosten.

En de laatste vleugel is Participatie en gedrag, een vleugel die wij heel belangrijk vinden. Want zonder een gedragsverandering van de mens zijn we niet in staat om die fijne leefomgeving te creëren. Alleen het gedrag van de mens laat zich niet zo snel aanpassen. Je moet op het juiste moment de juiste dingen doen. De communicatie met betrekking tot klimaat vliegen wij altijd aan vanuit gedrag. Daarom betrekken we onze gedragswetenschappers graag bij onze projecten.