Binnen ons werkveld herkennen we een aantal maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. Als antwoord hierop hebben we speerpunten benoemd. Een speerpunt vult onze integrale dienstverlening aan op dit thema. Klimaat is zo’n speerpunt.

Klimaat


“Met integrale oplossingen en processen een robuuste, leefbare en gezonde omgeving creëren die bestand is tegen extremere weersomstandigheden”

De urgentie om onze buitenruimte anders in te richten is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Code geel en rood op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast hebben elkaar de afgelopen jaren regelmatig opgevolgd. Het is dan ook een van de grootste maatschappelijke vraagstukken.

We willen uiteindelijk een van de grotere spelers op de markt worden die binnen de klimaatvraagstukken op alle niveaus van visie tot uitvoering adviseert. Om dit te kunnen bereiken zijn we stappen aan het maken. Zo willen we een eenduidige en herkenbare uitstraling hebben naar de markt. Wij zien met name de ontwikkelingen in het vergroenen van de versteende gebieden, het vergroten van de sponswerking van de bodem, de waterverdeling en het koppelen van de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken aan klimaat. Hiervoor hebben we aanhaking vanuit alle vakgroepen nodig. Dit gaan we dan ook de komende periode organiseren.

Als Kragten doen we binnen verschillende vakgroepen al veel op het gebied van klimaatadaptatie van visie tot aan daadwerkelijke uitvoering. Enkele voorbeeld projecten hiervan zijn het Klimaatadaptatieplan Nederweert, ’t Gasthoês in Horst aan de Maas, de herinrichting van het beekdal van de Aa bij Erp en het samen werken aan een onweerstaanbaar Someren.


“Klimaatadaptatie vraagt om een vakgroep overstijgende samenwerking

waarbij we elkaar inspireren wat weer zorgt voor innovatie!!”