Binnen ons werkveld herkennen we een aantal maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. Als antwoord hierop hebben we speerpunten benoemd. Een speerpunt vult onze integrale dienstverlening aan op dit thema. Klimaat is zo’n speerpunt.

Klimaat


“Met integrale oplossingen en processen een robuuste, leefbare en gezonde omgeving creëren die bestand is tegen extremere weersomstandigheden”

De urgentie om onze buitenruimte anders in te richten is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Code geel en rood op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast hebben elkaar de afgelopen jaren regelmatig opgevolgd. Het is dan ook een van de grootste maatschappelijke vraagstukken.

We willen uiteindelijk een van de grotere spelers op de markt worden die binnen de klimaatvraagstukken op alle niveaus van visie tot uitvoering adviseert. Om dit te kunnen bereiken zijn we stappen aan het maken. Zo willen we een eenduidige en herkenbare uitstraling hebben naar de markt. Wij zien met name de ontwikkelingen in het vergroenen van de versteende gebieden, het vergroten van de sponswerking van de bodem, de waterverdeling en het koppelen van de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken aan klimaat. Hiervoor hebben we aanhaking vanuit alle vakgroepen nodig. Dit gaan we dan ook de komende periode organiseren.

Als Kragten doen we binnen verschillende vakgroepen al veel op het gebied van klimaatadaptatie van visie tot aan daadwerkelijke uitvoering. Enkele voorbeeld projecten hiervan zijn het Klimaatadaptatieplan Nederweert, ’t Gasthoês in Horst aan de Maas, de herinrichting van het beekdal van de Aa bij Erp en het samen werken aan een onweerstaanbaar Someren.


“Klimaatadaptatie vraagt om een integrale samenwerking

waarbij we elkaar inspireren wat weer zorgt voor innovatie!!”

Klimaat & de Omgevingswet

De aarde warmt op en dat treft ons allemaal. Met name door het gebruik van fossiele energiebronnen stijgt de CO2 in onze atmosfeer. In Nederland manifesteert deze opwarming zich niet alleen door hitte tijdens zomerse perioden, maar ook door droogte in de landbouw en voor onze natuur, en watertekort voor productiewater, de scheepvaart en drinkwater. Daarnaast kenmerkt ons klimaat zich steeds meer door extreem weer met, vaak plaatselijke, wateroverlast tot gevolg. Tevens zal als gevolg van mondiale opwarming de zeespiegel stijgen. Om dit tij te keren en ons aan te passen op wat komen gaat, staan we voor grote maatschappelijke opgaven.

Enerzijds betekent dit dat we de uitstoot van CO2 moeten terugdringen door minder fossiele energiebronnen te gebruiken en ons energieverbruik te reduceren. We gaan dus op zoek naar alternatieve energiebronnen maar zorgen ervoor dat we ook minder nodig hebben door bijvoorbeeld te isoleren of minder kilometers te reizen.

Anderzijds weten we ook dat, ook al zetten we de bovengenoemde energietransitie succesvol en voortvarend in, het klimaat de komende tijd toch warmer wordt en we moeten omgaan met extreme weersomstandigheden. We moeten ons dus aanpassen aan wat komen gaat.

Zowel de energietransitie als de klimaatadaptatie hebben invloed op onze ruimtelijke ordening. De wijze hoe we met onze ruimte omgaan. En hiermee raakt het direct de Omgevingswet. En misschien draagt de bedoeling van deze nieuwe wet er wel aan bij dat de klimaatverandering veel meer een leidend principe binnen de ruimtelijke ordening gaat worden.