De kragt van veiligheid!
Kragten gaat op voor Veiligheidsladder trede 3


Kragten is op weg om zich te certificeren voor Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) trede 3 vóór het einde van 2023. De Safety Culture Ladder (SCL) is een norm voor een veiligheids en gezondheidsmanagementsysteem vanuit de NEN. Het doel van de SCL is bij te dragen aan het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen bedrijven en langs die weg een veilige en gezonde uitvoering van werkzaamheden te bevorderen en verbetering op dit vlak te stimuleren. Kortom, we gaan binnen onze projecten en met onze opdrachtgevers veiligheid op een hoger niveau zetten.


Inmiddels hebben we van onze certificerende instantie op basis van de SCL-light een indicatieve trede gekregen. We voldoen nu aan trede 2, maar dat is voor Kragten niet voldoende. We gaan de komende tijd in gesprek binnen onze organisatie over veiligheidsbewustzijn. Het betreft hier niet alleen het verbeteren van de fysieke veiligheid binnen en buiten ons kantoor. De mentale veiligheid en gezondheid van onze medewerkers krijgt hierin eveneens de nodige aandacht. Naast een gezonde werkdruk en integriteit is vitaliteit een belangrijk onderdeel. We organiseerden al de week van de vitaliteit, waarin we beweging en voeding centraal zetten. Daarnaast gaan we de week van veiligheid organiseren, waarbij geestelijke veiligheid op de agenda staat. Samen staan we stil bij hoe we omgaan met werkdruk, integriteit en de werkplek binnen ons werk. Een gezonde, vitale medewerk(st)er kan nog veiliger en bewuster samenwerken met onze opdrachtgevers. Samen beklimmen we de ladder een trede hoger en dat is ‘de Kragt van veiligheid’. Klim je met ons mee?


Meer informatie: mla@kragten.nl (Mark Lankreijer)