Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat maakt een bedrijf bijzonder of anders? Hoe creëren we een onderscheidend vermogen in een competitieve markt? Dat hebben we in ons jaarverslag verwoord.

Dat begint al met onze oorsprong. Kragten is in 1954 opgericht door de heer J. Kragten en heeft een oorsprong als familiebedrijf. Dat is tot op de dag van vandaag een merkbaar onderdeel van onze cultuur. In de bijna 70 jaar heeft Kragten zich daarna ontwikkeld volgens het Rijnlands bedrijfsmodel. Hierin wordt uitgegaan van solidariteit, betrokkenheid en wederkerige verantwoordelijkheid. Dat vertaalt zich naar de manier waarop we met elkaar omgaan, in het bedrijf en daarbuiten.
Daarnaast heeft het onderscheidend vermogen veel te maken met de maatschappelijke waarde: de rol en verantwoordelijkheid van ons bedrijf in de maatschappij, het kernwoord ‘vertrouwen’ in onze klanten en onze medewerkers en het verwoorden van onze identiteit in onze corporate story.

Reeds vele jaren brengt Kragten het Maatschappelijk Jaarverslag uit. Het geeft naast het financiële verslag een volledig beeld van onze organisatie. Het verslag heeft sinds enkele jaren ook een subtitel waarmee meteen het bijzondere of specifieke van dat jaar wordt aangegeven.
Vanuit de opbouw van het Maatschappelijk Jaarverslag conform de norm Global Reporting Initiative (GRI) komen naast een verantwoording van het verslaggevingsbeleid en een beschrijving van de organisatie, standaard de economische, sociale en milieugebonden prestaties terug. Het geeft ons ruimte om met gepaste trots te vertellen over onze innovaties, over samenwerking met het onderwijs of andere bedrijven. Ook nemen we onze speerpunten en enkele ‘next level’ projecten hierin op. Dit zie je in de financiële jaarrapportages niet terug en dat is de toegevoegde waarde van het Maatschappelijk Jaarverslag.