Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijke betrokkenheid behoort tot het DNA van Kragten. Dat komt tot uitdrukking in onze manier van werken, onze stijl van samenwerken (intern en extern) en onze positie in de maatschappij. De kern van onze strategie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in de term ‘verantwoordelijkheid’. We voelen ons verantwoordelijk om een goed werkgever te zijn, verantwoordelijk om een bedrijf te zijn met waarde voor de huidige en toekomstige generatie. 

Maatschappelijke betrokkenheid binnen onze vakgebieden wordt mede ingevuld door een actief publicatiebeleid. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling in Nederland. Enkele medewerkers zijn parttime docent en studenten zijn door een stage- of afstudeeropdracht actief binnen ons bureau.