Wij denken graag met je mee


Wij werken aan ruimte in al haar verschijningsvormen, wij combineren vakkennis en proceskennis en stellen de klant daarbij centraal. Vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip voor kwaliteit en continuïteit.

Als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau treedt Kragten op als dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. De integrale aanpak is kenmerkend voor Kragten; een multidimensionale organisatie, zoals de cirkels symboliseren.


ONZE MISSIE

Wij geloven dat een duurzaam vertrouwen in onze klanten en onze medewerkers alsmede de kracht van onze kennisrijke organisatie leidt tot een optimale bijdrage aan de uitgebalanceerde inrichting en instandhouding van onze leefomgeving.


ONZE VISIE

Samen creëren we een fijne samenleving.

Directieteam

Kragten heeft een netwerkorganisatie die wordt gefaciliteerd door de directie. De directeuren zijn een belangrijk deel van hun tijd uitvoerend bezig in projecten. Soms als consultant, dan weer als inhouds- deskundige. Dat is een bewuste keuze. Zo staan we dichtbij de klant en weten we wat er zich in de markt afspeelt.

Een belangrijk voordeel voor onze opdrachtgevers is bovendien dat de directeuren niet alleen op bedrijfseconomische en juridische aspecten sturen. Bij Kragten denken en handelen we vanuit het vak en de inhoud. We zoeken de beste oplossing en willen investeren als we zien dat het meerwaarde heeft voor onze organisatie of de ontwikkeling van kennis. Dat kan alleen als vakinhoud én bedrijfseconomische aspecten de basis vormen waarop de directie haar werk doet.

Kijkje in onze keuken

Vitaal Kragtig - onze mensen, onze kragt!


We werken met z’n allen langer. De pensioengerechtigde leeftijd is opgeschroefd en de trend is dat steeds meer mensen ook na hun pensioen nog (deels) doorwerken. Zo ook bij Kragten. We hebben inmiddels acht pensioengerechtigden die het waardevol vinden om nog enkele dagen per week bij projecten betrokken te blijven of juist hun expertise willen overdragen aan de jongere generatie. We zijn deze collega’s hier dankbaar voor.


De afgelopen twee coronajaren hebben ook voor veel veranderingen gezorgd. Zo zagen collega’s elkaar minder vaak. Het overleg via Teams was al snel ingeburgerd, maar is geen vervanging voor even het sociale moment aan het koffieapparaat, de printer of gewoon op de gang. Ook het sparren met collega’s over de projecten was minder vanzelfsprekend. Op kantoor kijk je snel even met elkaar mee, maar thuis blijkt die stap groter. In de eerste helft van de coronacrisis ontstond al snel het woord ‘coronakilo’s’. Het koekje bij de koffie en de snoeppot zijn dichter binnen handbereik dan op kantoor en soms waren de dagen aaneensluitend gevuld met Teams-overleggen waardoor we hele dagen achter het scherm zaten. Bovendien gingen de sportclubs dicht en het duurde even voor we de openbare ruimte gevonden hadden voor de broodnodige beweging. We besteedden veel meer tijd aan ons werk, want we hadden geen fysieke overleggen en daarmee geen reistijd en geen woon-werkreistijd vanwege het thuiswerken.

Al deze aspecten bewijzen dat de behoefte aan aandacht voor vitaliteit groeide en zo is Vitaal Kragtig ontstaan. Een werkgroep voor en door collega’s met aandacht en activiteiten rondom vitaliteit. Vanuit de werkgroep zijn een viertal thema’s benoemd welke centraal staan gedurende het jaar. Er is gekozen om ieder kwartaal een vitaliteits-week te organiseren waarbij activiteiten worden georganiseerd om het desbetreffende thema onder de aandacht te brengen.

Sociale vitaliteit. Een van onze kernwaarden is samenwerken. Dit is door corona onder druk komen te staan. Samen naar een probleem kijken leidt tot creativiteit. Door samen te zijn weet je hoe het met jouw collega gaat.

Voeding. Het belang van goede voeding is groot op een gezond lichaam én een gezonde geest. Wat eet je? Wat doet suiker met jouw lichaam? Daag elkaar eens uit om het anders te doen.

Bewegen. Dan hebben we het niet alleen over sporten, maar ook over even opstaan en achter jouw computer vandaan komen. Een-op-een-overleg kan ook tijdens een wandeling, want lopen zorgt voor een fit brein.

Mentale vitaliteit. Wat doet een goede nachtrust? Hoe ga je om met werkdruk? Herken je een te hoge werkdruk bij jouw collega?

Vitaal Kragtig is een continu proces waar we aandacht aan willen blijven besteden, want onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Onze mensen, onze kragt!

Werknemers­participatie

De eigendomsstructuur van onze organisatie is te omschrijven als een volledige financiële werknemersparticipatie. Dit betekent dat alle aandelen van Kragten in handen zijn van medewerkers en management van het bedrijf. In onze visie past dit uitstekend bij een kennisintensieve organisatie zoals Kragten is. Het stimuleert betrokkenheid en ondernemerschap bij de medewerkers en draagt op die manier bij aan de continuïteit van het bureau.

Onze kernwaarden

icon-customer.png

De klant staat centraal

Bij de invulling van onze dienstverlening staat het belang en de behoefte van de klant voorop. Wij richten ons op waardecreatie voor de klant en relateren ons kwaliteitsbesef aan de tevredenheid van de klant.

icon-hand-shake.png

Veelvuldig samenwerken

Redenerende vanuit de klanten zijn wij in onze aanpak gericht op samenwerking: met opdrachtgevers voor de invulling van de klantbehoefte, met partners voor de gewenste verbreding van onze dienstverlening waar nodig en in de keten waar het geheel meer is dan de som der delen.

icon-lamp.png

Innovatie als inspiratie

Op zoek naar de vraag achter de vraag werken we aan waardecreatie voor de klant. Dit brengt vaak nieuwe inzichten mee over de in te zetten kennis of processen. Elk vraagstuk staat op zichzelf en het stimuleert ons om daarbij de juiste oplossing te ontwikkelen. Dit blijkt een ideale voedingsbodem voor de innovatie in ons bedrijf en is bovendien leuk om te doen.

icon-sustainable.png

Veelzijdig duurzaam

Duurzaam heeft een veelzijdige betekenis bij Kragten. Het kan hierbij gaan over relaties met klanten en medewerkers, waarbij vanuit vertrouwen een duurzame relatie ontstaat. Of het gaat over de inhoud van onze advisering, over onze ontwerpen of onze visie op beheer waarin vanuit leefbaarheid en beleving duurzaamheid ontstaat. En natuurlijk is Kragten ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan het ondernemen. Bekijk ons maatschappelijk jaarverslag.

icon-thumb.png

Kwaliteit als uitgangspunt

Kwaliteit als uitgangspunt is één van de kernwaarden van Kragten. Het continue streven naar verbetering zonder concessies te doen aan het milieu heeft geleid tot onze ISO-certificaten ISO 9001-2015 en ISO 14001-2015. Via onze externe bulletins informeren wij onze klanten en medewerkers hierover.

icon-knowledge.png

Kennis en vakmanschap

Inhoud vormt de basis. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisborging heeft binnen Kragten daarom constant aandacht. Dat gebeurt niet alleen met goede opleidingsprogramma’s en de samenwerking met kennisinstituten, dat is ook geborgd in de vakgroepsgewijze organisatieopzet van het bureau. Dat stelt medewerkers in staat zich te ontwikkelen en zelfs te excelleren in hun vakgebied.