Wij denken graag met je mee


Wij werken aan ruimte in al haar verschijningsvormen, wij combineren vakkennis en proceskennis en stellen de klant daarbij centraal. Vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip voor kwaliteit en continuïteit.

Als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau treedt Kragten op als dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. De integrale aanpak is kenmerkend voor Kragten; een multidimensionale organisatie, zoals de cirkels symboliseren.


Onze Missie

Wij geloven dat een duurzaam vertrouwen in onze klanten en onze medewerkers alsmede de kracht van onze kennisrijke organisatie leidt tot een optimale bijdrage aan de uitgebalanceerde inrichting en instandhouding van onze leefomgeving.

Onze Visie

Samen creëren we een fijne samenleving.

Directieteam

Kragten heeft een netwerkorganisatie die wordt gefaciliteerd door de directie. De directeuren zijn een belangrijk deel van hun tijd uitvoerend bezig in projecten. Soms als consultant, dan weer als inhouds- deskundige. Dat is een bewuste keuze. Zo staan we dichtbij de klant en weten we wat er zich in de markt afspeelt.

Een belangrijk voordeel voor onze opdrachtgevers is bovendien dat de directeuren niet alleen op bedrijfseconomische en juridische aspecten sturen. Bij Kragten denken en handelen we vanuit het vak en de inhoud. We zoeken de beste oplossing en willen investeren als we zien dat het meerwaarde heeft voor onze organisatie of de ontwikkeling van kennis. Dat kan alleen als vakinhoud én bedrijfseconomische aspecten de basis vormen waarop de directie haar werk doet.

Werknemers­participatie

De eigendomsstructuur van onze organisatie is te omschrijven als een volledige financiële werknemersparticipatie. Dit betekent dat alle aandelen van Kragten in handen zijn van medewerkers en management van het bedrijf. In onze visie past dit uitstekend bij een kennisintensieve organisatie zoals Kragten is. Het stimuleert betrokkenheid en ondernemerschap bij de medewerkers en draagt op die manier bij aan de continuïteit van het bureau.

Kragten – Al meer dan 65 jaar een betrouwbare partner in gebiedsontwikkeling

In 1954 starten de heer J.A. Kragten civiel- en cultuurtechnisch ingenieursbureau Kragten. Ruim 65 jaar later werken bij Kragten meer dan 180 mensen, met energie, passie, plezier, betrokkenheid en trots, aan de meest uiteenlopende vraagstukken gericht op de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van Nederland. Zowel in het stedelijke als het landelijke gebied. Hoewel Kragten al lang geen familiebedrijf meer is zijn kernwaarden zoals samenwerking, respect en vertrouwen, samen met het ‘familiegevoel,’ nog altijd sterk verankerd in ons DNA. Onze eigendomsstructuur, waarbij alle aandelen van Kragten in handen zijn van medewerkers en management van het bedrijf, vormt hierin een belangrijke verbindende factor.

Onze kernwaarden komen vanzelfsprekend ook terug in onze werkzaamheden. Als kennisintensieve netwerkorganisatie organiseren wij ons rondom de klantvraag. Onze visie is gericht op het creëren van toekomstbestendige steden en gebieden met meerwaarde voor de eindgebruiker. Hierbij zien we een analogie met ecologische systemen, die zichzelf verbeteren en het adaptieve vermogen hebben om in te spelen op ingrijpende veranderingen. We maken plekken met verbindingen tussen gebouwen, de buitenruimte en brengen functionaliteiten bij elkaar. Om dat te bewerkstelligen brengen we verschillende disciplines bij elkaar, zowel vanuit onze eigen organisatie als binnen onze opdrachtgevers en hun samenwerkingspartners. We werken voor alle partijen in de keten en staan dicht bij de eindgebruikers.

Onze kernwaarden

icon-customer.png

De klant staat centraal

Bij de invulling van onze dienstverlening staat het belang en de behoefte van de klant voorop. Wij richten ons op waardecreatie voor de klant en relateren ons kwaliteitsbesef aan de tevredenheid van de klant.

icon-hand-shake.png

Veelvuldig samenwerken

Redenerende vanuit de klanten zijn wij in onze aanpak gericht op samenwerking: met opdrachtgevers voor de invulling van de klantbehoefte, met partners voor de gewenste verbreding van onze dienstverlening waar nodig en in de keten waar het geheel meer is dan de som der delen.

icon-lamp.png

Innovatie als inspiratie

Op zoek naar de vraag achter de vraag werken we aan waardecreatie voor de klant. Dit brengt vaak nieuwe inzichten mee over de in te zetten kennis of processen. Elk vraagstuk staat op zichzelf en het stimuleert ons om daarbij de juiste oplossing te ontwikkelen. Dit blijkt een ideale voedingsbodem voor de innovatie in ons bedrijf en is bovendien leuk om te doen.

icon-sustainable.png

Veelzijdig duurzaam

Duurzaam heeft een veelzijdige betekenis bij Kragten. Het kan hierbij gaan over relaties met klanten en medewerkers, waarbij vanuit vertrouwen een duurzame relatie ontstaat. Of het gaat over de inhoud van onze advisering, over onze ontwerpen of onze visie op beheer waarin vanuit leefbaarheid en beleving duurzaamheid ontstaat. En natuurlijk is Kragten ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan het ondernemen. Bekijk ons maatschappelijk jaarverslag.

icon-thumb.png

Kwaliteit als uitgangspunt

Kwaliteit als uitgangspunt is één van de kernwaarden van Kragten. Het continue streven naar verbetering zonder concessies te doen aan het milieu heeft geleid tot onze ISO-certificaten ISO 9001-2015 en ISO 14001-2015. Via onze externe bulletins informeren wij onze klanten en medewerkers hierover.

icon-knowledge.png

Kennis en vakmanschap

Inhoud vormt de basis. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisborging heeft binnen Kragten daarom constant aandacht. Dat gebeurt niet alleen met goede opleidingsprogramma’s en de samenwerking met kennisinstituten, dat is ook geborgd in de vakgroepsgewijze organisatieopzet van het bureau. Dat stelt medewerkers in staat zich te ontwikkelen en zelfs te excelleren in hun vakgebied.