Sinds april 2020 zet Kragten zich in voor het behalen van een CO2-bewust-certificaat. Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij zich bewust bezig houden met het reduceren van hun carbon-footprint. Op 25 maart 2021 heeft Kragten het niveau 5-certificaat behaald. Kragten had tussen 2012 en 2016 al een niveau 3-certificaat en heeft dit vanaf 2016 overgenomen in de ISO14001. Recent is de ambitie voor CO2-reductie bij verschillende opdrachtgevers van Kragten nieuw leven in geroepen, een ontwikkeling waar Kragten in meebeweegt.


Uiteraard zijn er binnen Kragten meerdere activiteiten en interne projecten in uitvoering, afkomstig uit ons duurzame karakter. Denk hierbij aan het huidige onderzoek naar zonnepanelen voor onze kantoren, het leasen van elektrische voertuigen en de NS-businesscard. In de toekomst gaat Kragten nog meer initiatieven opstarten die ons duurzaam karakter nog verder verfijnt.
Een belangrijke vernieuwing is het weer aannemen van een concrete reductiedoelstelling. Kragten sluit zich aan bij de doelstellingen van Nederland en Europa en dit is als volgt verwoord:


“Kragten realiseert in 2030 een CO2-reductie van 26% ten opzichte van 2019”


Kragten heeft op 17 december 2020 het CO2 -bewust certificaat voor niveau 3 behaald en op 25 maart 2021 het CO2-bewust certificaat niveau 5 :

-    CO2-bewust certificaat niveau 3

-    CO2-bewust certificaat niveau 5CO2-documenten (zie onderstaande leeswijzer)

-    CO2-Emissiemanagementactieplan

-    Scope 3 managementactieplan

-    CO2-Communicatieplan

-    Emissierapportage 2019

-    Emissierapportage 2019 - addendum scope 3

-    Emissierapportage 2020-1

-    Emissierapportage 2020-1 - addendum scope 3

-    Emissierapportage 2020-2

-    Emissierapportage 2021-1

-    Emissierapportage 2021-2

-    CO2-Informatiebulletin 2019-2

-    CO2-Informatiebulletin 2019-2 - addendum scope 3

-    CO2-Informatiebulletin 2020-1

-    CO2-Informatiebulletin 2020-1 - addendum scope 3


Leeswijzer
Voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder dient Kragten voor een aantal eisen te voldoen aan de blijvende beschikbaarheid van de gepubliceerde informatie op internet. Deze verplichte internetpublicatie dient te voldoen aan de eisen in §6.2 van het CO2-Prestatieladder Handboek 3.1.

Eis 3.B.1
• De kwantitatieve reductiedoelstelling scope 1 & 2 zijn uitgewerkt in het CO2-emissie management actieplan (Hoofdstuk 5.1)
• Het plan van aanpak is opgenomen in het CO2-emissie management actieplan (Hoofdstuk 5.3)

Eis 4.B.2 en 5.B.2
• De kwantitatieve reductiedoelstelling scope 3 zijn uitgewerkt in het scope 3 CO2-emissiemanagement actieplan
• De rapportages over de emissie inventaris en voortgang op de reductiedoelstellingen zijn opgenomen in de
o Emissierapportage 2019 – addendum scope 3
o Emissierapportage 2020 – addendum scope 3

o Emissierapportage 2020-2Eis 3.C.1
• De CO₂-footprint is opgenomen in de CO2-prestatieladder Basisjaar Emissierapportage 2019 en de CO2-prestatieladder Periodieke Emissierapportage 2020-1
• De kwantitatieve reductiedoelstelling scope 1 & 2 zijn uitgewerkt in het CO2-emissie management actieplan (Hoofdstuk 5.1)
• De communicatie over het beleid, mogelijkheden voor individuele bijdrage en een beknopt overzicht van het energiegebruik en trends zijn middels de CO2-informatiebulletins gepubliceerd:
o CO2-informatiebulletin 2019-2     
o CO2-informatiebulletin 2020-1

Eis 3.D.1
• De actieve deelname aan sector initiatieven is uitgewerkt in het CO2-emissie management actieplan (Hoofdstuk 5.4)

Eis 5.C.1
• De commitment aan CO2-reductieprogramma’s is opgenomen in het scope 3 CO2-emissiemanagement actieplan hoofdstuk 6


Meer informatie over de CO2-Prestatieladder treft u aan op www.SKAO.nl. Kragten heeft ook een eigen portfolio op de website van SKAO op www.skao.nl/certificaathouders/Kragten.