Binnen ons werkveld herkennen we een aantal maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. Als antwoord hierop hebben we speerpunten benoemd. Een speerpunt vult onze integrale dienstverlening aan op dit thema. Skills Garden is zo’n speerpunt.

Een nieuwe manier van denken over beweegvoorzieningen

Onze visie verbindt verschillende domeinen vanuit gezondheid en sociale cohesie met elkaar. Kwaliteit van bewegen en gezondheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Binnen onze visie staat het Athletic Skills Model (ASM) centraal: een nieuwe manier van denken over bewegen voor de top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Het ASM is onderbouwd door wetenschap en praktijk.

Kragten Krant 25 Special

Leven in een veranderende tijd

“We leven in een veranderende tijd” zoals Jan Rotmans zo mooi heeft beschreven. Veranderingen die ook impact hebben op het gebruik en de mogelijkheden van onze openbare ruimte. Hoe kan de openbare ruimte zo worden ingericht dat inwoners worden uitgedaagd om er te zijn (sociale cohesie) en er te bewegen (gezondheid/vitaliteit)?

Over die vraag buigen steeds meer gemeenten zich. Kragten en ASM (Athletic Skills Model) introduceren een nieuwe kijk op de vitale leefomgeving. Een op maat gemaakte leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, te sporten, samen te zijn, te beleven en te participeren: de 'Skills Garden'.

Bekijk ook onze website https://www.skillsgarden.nl/

Onderbouwd door wetenschap en praktijk

De Skills Garden is onderbouwd door wetenschap en praktijk waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorische leerstrategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie voor verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, minder validen, topsport, verenigingen etcetera). Een plek waar de openbare ruimte in het teken staat van stimuleren, uitdagen en plezier hebben in bewegen. Een plek die onderdeel is van onze leefomgeving, van werken en vrije tijd en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen zijn. Naast de diverse beweegmogelijkheden bieden we met de Skills Garden een sociale infrastructuur, die mensen aantrekt en de sociale cohesie bevordert.

Langer, gezonder en gelukkiger deel uit maken van onze samenleving

Dit is een gedachtegang die ervoor moet gaan zorgen dat mensen langer, gezonder en gelukkiger actief kunnen blijven binnen onze samenleving. Veelzijdig bewegen en aanpassingsvermogen hebben een gunstige invloed op de sportprestaties, maar belangrijker nog, het levert ook direct gezondheidswinst op. Kwalitatief bewegen is essentieel in de strijd tegen een aantal gezondheidsproblemen, of het nu gaat om overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, depressie of dementie.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om onze samenleving gezond(er) de toekomst in te laten gaan, maar de Skills Garden heeft aantoonbare wetenschappelijke voordelen en niet onbelangrijk: Het is gewoon hartstikke leuk om te doen!

Lees meer

"Ieder zijn talent" bij Skills Garden Almere Haven

Skills Garden Almere Haven, kwalitatief bewegen en samenzijn in een parkomgeving, dé plek voor de (on)georganiseerde beweger, bewegingsonderwijs, revalidatie, spelende kinderen, sportverenigingen en nog veel meer......Uitdaging en plezier voor alle doelgroepen!
Vanuit een visie waar veelzijdig bewegen en aanpassings- vermogen centraal staan!

Lees meer over Skills Garden in onze brochure