In gesprek met Eibert Dokter van EDOK-RO

Eibert Dokter is in 1989 begonnen als stedenbouwkundig tekenaar voor bestemmingsplannen en verkavelingen. In 2006 heeft hij de overstap gemaakt naar planologie tot eind 2011 toen het bedrijf waar hij werkte helaas failliet ging. Hij besloot voor zichzelf te beginnen op het gebied van de ruimtelijke ordening onder de naam EDOK-RO.

Het jaar 2012 was een prima jaar. Daarna werd de bouw van alle bedrijfstakken het zwaarst getroffen door de crisis. De drie jaren hierop volgend was Eibert genoodzaakt om naast zijn bedrijf nog andere werkzaamheden te verrichten om brood op de plank te krijgen. Vanaf 2016 kon hij weer volledig op het gebied van ruimtelijke ordening aan de slag, met name met de bestemmingsplannen.

Voor de conditionerende onderzoeken had Eibert contact met Milieucoördinator, een onderdeel van Windmill, dat later is samengegaan met Kragten. In zijn offertes zet hij de prijzen 1:1 door en is hierin volkomen transparant, waarin hij een kleine vergoeding vraagt voor de coördinatie van de onderzoeken. De klanten van EDOK-RO zijn met name projectontwikkelaars, aannemers en bouwkundig advies- en tekenbureaus. Daarnaast in mindere mate makelaars, particulieren en gemeenten.

Met verschillende vaste partijen werkt Eibert samen. “Het voordeel hiervan is dat je weet waar je aan toe bent. Als je van de opdrachtgever een rapport krijgt waar je aan twijfelt, kun je vragen om even mee te kijken of het klopt. Het is dan niet direct uurtje factuurtje.” De samenwerking met Kragten verloopt goed. Eibert ziet met name in het meedenken, de snelheid waarmee de conditionerende onderzoeken worden uitgevoerd en de goede prijs-kwaliteitverhouding de pluspunten. “Ze kennen mij en houden rekening met mijn wensen”, aldus Eibert. “Door samen te werken met bureaus die qua prijs-kwaliteit goed zijn, halen we gezamenlijk de opdracht binnen. Hierdoor heeft EDOK-RO een scoringspercentage op offertes van 95%”.

“Als eerste aanspreekpunt bij Kragten heb ik Cas Breukelman. Dat vind ik prettig. Die zet de onderzoeken dan verder uit binnen Kragten. Indien ik vragen heb, heb ik met diverse personen contact binnen Kragten. Bijvoorbeeld met Dieuwke van der Moere. Ik vind het top van Kragten dat zij naar de Verenigde Staten is verhuisd en bij Kragten mocht blijven werken. Ik werk zelf vaak nog ’s avonds laat en dan is Dieuwke nog goed te bereiken. Dat is het voordeel voor mij. Het is ook positief dat Dieuwke bij Kragten wilde blijven werken. Dat geeft een positief beeld van Kragten!”