Erkende GWSW-adviseurs in huis

Binnen Kragten zijn we al meer dan 20 jaar betrokken met standaardisering van riooldata, zelf en via diverse werkgroepen van RIONED. Inmiddels hebben wij drie erkende GWSW-adviseurs binnen onze gelederen. Dit zijn de heren Roel Golsteijn, Hans van Keeken en Leon Steeghs. Zie ook de website van Stichting RIONED.

Actuele, betrouwbare en complete rioleringsgegevens zijn essentieel voor het dagelijks beheer en onderhoud, dienen als basis voor hydraulische berekeningen en vormen input voor het omgevingsprogramma.

De geschiktheid van uw data controleren wij middels de nulmetingen. We controleren of alle rioleringsobjecten voldoende zijn gespecificeerd en op tekortkomingen in kenmerken. Als resultaat ontvangt u een overzichtelijke rapportage met de bevindingen en een advies op maat inclusief prioritering hoe u uw data nog beter op de GWSW-standaard kunt afstemmen.

Onze GWSW-adviseurs halen meer uit jouw riooldata

De nulmeting controleert of kenmerken binnen de vastgestelde tabellen en grenzen vallen. Met de RioScan van Kragten kunnen we aansluitend verdachte gegevens detecteren. 

Waar de nulmeting bijvoorbeeld voor de buisdiameter een waarde tussen 75 en 4.000 mm verwacht, checkt de RioScan of de diameters logisch zijn. In een tracé van 1.000 mm zal de nulmeting geen melding maken indien er een leiding van 100 mm tussen ligt. De RioScan detecteert dit wel als verdacht en neemt dit op in een lijst. Dit kan een knijpriool zijn of een tikfout. De beheerder geeft aan of het kenmerk correct is. Deze lijst wordt bewaard en bij een volgende RioScan zal dit kenmerk niet meer als verdacht tevoorschijn komen.

De uitkomsten van de RioScan combineren wij met de rapportage van de nulmeting. Daarmee kunnen wij nog gerichter een advies op maat voor u opstellen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van onze GWSW-adviseurs Roel Golsteijn (rgo@kragten.nl), Hans van Keeken (hvk@kragten.nl) of Leon Steeghs (lst@kragten.nl).