Combinatie Wagemaker-Kragten-Fugro is geselecteerd voor de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten van Rijkswaterstaat

Onze combinatie is door Rijkswaterstaat geselecteerd voor de nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten. Het gaat om Planuitwerking & Contractvoorbereiding (Perceel 1) en Technisch Advies (Perceel 2). Dit is een mooie aanvulling op het al eerder gegunde perceel Integrale Veiligheid (IV) binnen de Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing (PPB), waar we samen met BK Ingenieurs een invulling aan geven.

Als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst Technisch Advies heeft onze combinatie zich gekwalificeerd voor 12 kennisonderwerpen op het vlak van bouw- en onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving. De overeenkomst voor Perceel 1 is ingegaan op 1 juli 2021, de overeenkomst voor Perceel 2 gaat in op 1 september 2021. Beide overeenkomsten hebben een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid om met een jaar te verlengen.

Samenwerking essentieel

Uitgangspunt van het partnerschap is een gelijkwaardige samenwerking op basis van kwaliteit en deskundigheid, waarbij het lange termijnbelang van beide partijen vooropstaat. Per project zoeken wij samen met Rijkswaterstaat naar de onderliggende vragen en de bredere context. Zo komen we op een efficiënte en flexibele manier tot de beste oplossing. Dit leverde ons de voorbije jaren steeds een hoge klanttevredenheidsscore op.


‘Het is mooi dat we onze jarenlange, op ‘de Kragt van vertrouwen’ gebaseerde, samenwerking met Rijkswaterstaat in mooie en uitdagende projecten kunnen voortzetten op het vlak van Planuitwerking, Contractvoorbereiding en Technisch advies.’, aldus Joris Janissen, directeur bij Kragten.


Voor deze raamovereenkomst heeft Kragten de krachten gebundeld met Fugro en Wagemaker. De combinatie werkt nu al samen aan andere uitdagende projecten voor Rijkswaterstaat, waar techniek, planning en contractvoorbereiding bijeenkomen, zoals Brug Itteren en Planuitwerking Uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden (UWDH).