Monitoring grondwater steenkoolmijnen Zuid-Limburg

Monitoring grondwater steenkoolmijnen Zuid-Limburg

Geplaatst op: 18-09-2018

Nadat de mijnen waren gesloten, werd ook gestopt met het wegpompten van mijnwater. Daardoor komt het mijnwater omhoog. Naar verwachting stijgt de mijnwaterstand nog de komende 20 jaar.  


Op donderdag 13 september bracht gedeputeerde van de provincie Limburg, Rob Ruers, een bezoek aan de mijnwaterboring in Voerendaal. Ook de regionale en landelijke pers toonde zich zeer geïnteresseerd.
Deze boring is de eerste in een reeks van zeven boringen met een diepte tussen 100 meter en 450 meter.
De boring in Voerendaal ligt in de concessie van de vroegere staatsmijn Emma. Op deze plaats liggen mijngangen vanaf 220 meter diepte.

Jaap Spaans lichtte de achtergronden van het project toe. ‘Aan de hand van de bodemmonsters die tijdens het boren worden genomen’, vertelde hij, ‘ontvouwt zich als het ware 300 miljoen jaar Limburgse geschiedenis’. In één oogopslag zie je de veenafzettingen in het Carboon, de kustafzettingen van het Vaalser groenzand, de kalksteen uit de diepe Krijtzee, grindafzettingen van de Maas en tenslotte het fijne löss aan de oppervlakte.

Met de mijnwaterboringen kan de provincie Limburg de stijging van het mijnwater de komende decennia goed in de gaten te houden.