Overnachten op kantoor Herten

Overnachten op kantoor Herten

Geplaatst op: 13-02-2019

Nee, we gaan niet met zijn allen overnachten op het kantoor van Kragten om nog meer uren te kunnen draaien of in het kader van een ludieke bed-and-breakfast. Maar toch hebben we ons kantoor in Herten voorzien van enkele slaapplaatsen. Bijzonder, denk je misschien. Toch niet, als blijkt dat dit slaapplaatsen zijn voor vleermuizen, gierzwaluwen en de graag geziene eekhoorn op de parkeerplaats van het kantoor.

Als gevolg van de oplettendheid én het medeleven van de dames van het secretariaat, kwam het bericht op onze afdeling Ecologie terecht, dat er toch wel vaak vogels tegen de glazen pui van het kantoor vlogen. Of wij daar niet iets op konden verzinnen. Dat kon zeker! ‘Maar’, zeiden die ecologen, zoals ze dat wel vaker doen, ‘als we dan toch faunamaatregelen gaan treffen, kunnen we dan niet direct wat andere voorzieningen treffen rondom ons strakke kantoorpand?’
Enkele voorstellen en overleggen verder is samen met de directie besloten om de ramen in de pui te voorzien van vogelstickers en rondom het pand drie vleermuiskasten, twee gierzwaluwkasten en een eekhoornkast te plaatsen.

De stickers zorgen ervoor dat de glazen pui door vogels duidelijker wordt gezien als obstakel, zodat ze niet meer tegen de ramen vliegen. De vleermuis- en gierzwaluwkasten zijn tegen het boerderij-gedeelte van het kantoorpand geplaatst op geschikte locaties voor deze soorten. Op deze manier wordt de kans op bezetting van de kasten zo groot mogelijk gemaakt. De eekhoornkast bevindt zich hoog in een boom op het parkeerterrein. Vanuit de diverse kantoorruimten is deze kast gemakkelijk in de gaten te houden, dus hopelijk zien we snel dat de eekhoorn zijn nieuwe verblijf bezet.

Naast dat we onze klanten informeren over het nut van faunavoorzieningen, al dan niet als gevolg van compensatieverplichtingen, treffen we nu rondom ons kantoor in Herten ook de nodige maatregelen.