Gedragen inrichting sportpark De Boekhorst

Gedragen inrichting sportpark De Boekhorst

Geplaatst op: 29-07-2019

De gemeente Noordwijkerhout, inmiddels gefuseerd met de gemeente Noordwijk, groeit. Door de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk ontstond er behoefte aan een nieuwe verbindingsweg. De beste plek werd al snel gevonden en de plannen werden gemaakt, echter sneed deze nieuwe weg een stuk van een reeds drukbezet sportpark af.

Voor gemeente Noordwijkerhout was dit een aanleiding goed te kijken naar de inrichting en het gebruik van het sportpark. De gemeente Noordwijkerhout heeft daarbij niet alleen gekeken naar de huidige gebruikers van het sportpark, maar ook naar mogelijkheden om meer gebruikers op het sportpark te introduceren. Het uitgangspunt hierbij was: ‘kwalitatief goede en passende voorzieningen voor de gebruikers’. Naast een eerste ruimtelijke studie ging Kragten ook met alle huidige en mogelijke toekomstige gebruikers van het sportpark De Boekhorst in gesprek. Door het proces op deze manier in te steken, kregen we veel informatie, die niet uit cijfers/kengetallen te herleiden is. De gemeente heeft van ruim 25 verenigingen een goed beeld gekregen van hun behoefte, knelpunten en hun maatschappelijke waarde.

Een vervolgstap waren de ontwerpsessies met de gebruikers van het sportpark. Zowel de voetbal- als ook de tennisvereniging kampte met een capaciteitstekort. De beschikbare ruimte op het sportpark was al beperkt en de komst van de verbindingsweg droeg hier niet aan bij. Door gezamenlijk te zoeken naar de beste inrichtingen zijn haalbare scenario’s gemaakt en is het wederzijdse begrip voor de verenigingen onderling gegroeid. De adviesrapportage met de scenariostudie heeft als basis gediend voor een gemeentelijke discussie over de ontwikkeling van het sportpark. Op basis van een onafhankelijke neutrale vergelijking van de scenario’s heeft de gemeente een passende beslissing kunnen nemen over de toekomst van het sportpark. Samen met de gebruikers van het sportpark is een programma van eisen opgesteld voor de verdere uitwerking van het sportpark.

Na dit mooie interactieve proces is het natuurlijk geweldig wanneer je betrokken kan blijven bij een project. De gemeente Noordwijkerhout heeft, op basis van ervaringen en vertrouwen , Kragten ook gevraagd voor de technische uitwerking, contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.