Centrumplan Zuid in Horst aan de Maas

Centrumplan Zuid in Horst aan de Maas

Geplaatst op: 21-08-2019

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas is Kragten de ontwerpende en coördinerende partij om samen met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, woningcorporatie, winkeliers en overige betrokkenen, invulling te geven aan de omgeving van ’t Gasthoes. Dit Gasthoes wordt omgebouwd en gerenoveerd tot cultureel centrum en is samen met de Merthal gelegen aan de Gasthuisstraat.

Vanuit de centrumvisie en de integrale aanpak van de ontwikkeling van het centrum is de omgeving van de Gasthuisstraat het derde plein in Horst aan de Maas. In tegenstelling tot de overige twee pleinen, het Wilhelminaplein (horecafuncties) en het Sint Lambertusplein (spelen en verblijven), wordt het Gasthuisplein een groen plein met een verbindende culturele functie, waar de cultuur van binnen en buiten elkaar ontmoeten.

In de studie is, naast het verblijven op en rond het cultureel centrum ‘t Gasthoes en de Merthal, ook gekeken hoe de Kerkstraat en Herstraat als laatste gedeelte van de winkelstraat kan aanhaken bij het nieuwe groene plein. De ruimtelijke studie omvat een ruimer gebied, waarbij het zuidelijke gedeelte van het centrum wordt bekeken inclusief zwembad en sporthal en waarbij ook de verkeersafwikkeling en het parkeren in een ruimere context worden meegenomen en integraal worden vormgegeven.

Tijdens de informatie-uitwisseling met de klankbordgroep is in gezamenlijkheid de gewenste look en feel bepaald middels sfeerbeelden en is de verbeelding door Kragten in een 3D-model weergegeven. Het 3D-model zal worden gebruikt om aanpassingen in ruimtelijk ontwerp door te voeren en om de materialen, sfeer en beleving te visualiseren.

In het verlengde van deze opgave zal Kragten de gemeente ondersteunen bij de integrale uitwerking van de gehele centrumvisie.