Toekomstbestendige centra gemeente Beesel

Toekomstbestendige centra gemeente Beesel

Geplaatst op: 02-09-2019

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, de aantrekkelijkheid van de centra staat onder druk, onder andere door leegstaande winkelpanden en veranderend koopgedrag van de consument.

Samen met de ondernemers, dorpsbewoners en gemeente werken Kragten en Seinpost-ZKA aan een integrale visie voor een leefbaar Beesel. Inspirerende dorpsconferenties leverden waardevolle suggesties op en stof tot nadenken. Thema's als versterken van de leefbaarheid, vergroenen van de openbare ruimte, tegengaan van hittestress en verkeer en parkeren werden concreet gemaakt.

Beleidsvisie
Toekomstbestendige centra kunnen alleen gerealiseerd worden als gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden hieraan samen werken. De aanpak is daarom sterk gericht op participatie en draagvlakwerving. De stakeholders hebben meegedacht over de toekomst van de centra in de gemeente Beesel. Hierbij stonden meepraten en transparantie centraal, waarbij inzichten van voorgaande stappen steeds zijn teruggekoppeld en waar nodig aangevuld.

De leegstandsproblematiek in de gemeente Beesel is niet uniek. Door de dynamiek in de retail verandert het winkellandschap snel en structureel. Een mooie basis om op voort te borduren, vormt de identiteit van de dorpen. De leefbaarheid in de drie kernen is nu nog goed tot uitstekend.

Schetsontwerp kern Reuver
Voor de kern Reuver is het duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden om het centrum toekomstbestendig te maken. Het schetsontwerp ontwikkelen we samen met de betrokkenen. Echt luisteren, wensen en gedachten ophalen en dit verbeelden met 3D-visualisaties. Onze ervaring is dat hiermee een beter en realistisch beeld wordt gevormd van het ruimtelijk effect van het ontwerp. De betrokkenen worden verleid en meegenomen in het ontwerpproces en krijgen een goed beeld van de gewenste sfeer en beleving.

Als een ruimte aangenaam is en er wat te beleven valt, komen mensen graag en blijven ze langer. De aanwezigheid van mensen trekt ook weer mensen. Bovendien wordt een aangename ruimte sterk bepaald door de aanwezigheid van bomen en groen. Het voordeel hiervan is ook meer koelte, schaduw in de zomer en meer gezelligheid. Bomen zorgen ook voor het opnemen van CO2 en het afvangen van fijnstof.


Samen maken we er een levendig centrum van.