Het groene lint of Urban Fit Track Nijmegen

Het groene lint of Urban Fit Track Nijmegen

Geplaatst op: 30-09-2019

De Skills Garden-aanpak

“De Urban Fit Track is een route door de wijk met verschillende knooppunten die door iedereen te gebruiken is. De route is voor jong en oud en bevat mogelijkheden om te spelen, te sporten en te ontmoeten.”

In Nijmegen wordt ten noorden van de Waal een nieuw stadsdeel aangelegd, de Waalsprong. In de Waalsprong zullen de komende jaren in deze plandelen circa 2.900 woningen, 12.000 m2 winkelcentrum, 5.000 m2 werklocaties en 23.000 m2 maatschappelijke voorzieningen worden gebouwd. De maatschappelijke voorzieningen bestaan uit onderwijsvoorzieningen, die worden ondergebracht in twee zogenaamde brede scholen, beide gelegen aan het Groene Lint. Er is circa 4.000 m2 ruimte opgenomen voor een gezondheidscentrum en aanvullende ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen en verwante dienstverlening.

Een van de meest bijzondere projecten die hierin is opgenomen is het ‘Groene Lint‘, ook bekend onder de naam ’Urban Fit Track’. Het is een bijna 2,5 kilometer lange route die bestaande en nieuwe elementen verbindt. Het Groene Lint zal een groene herkenbare uitstraling krijgen en zal fungeren als een plek waar beweging, spel en ontmoeten wordt gestimuleerd. Het Groene Lint is naast een verbinding tussen diverse functies ook een route voor ontspanning, recreatie, sport en spel dichtbij huis. Het biedt tevens een mooie en rustige doorgang door het gebied.

Door onze visie en andere manier van denken en kijken naar beweegvoorzieningen, zijn we gestart met dit uitdagende project. In deze eerste fase lag de focus op het vaststellen van de route en het creëren van plekken en routes volgens de Skills Garden-visie. Het advies inzake de route hebben we vervolgens verbeeld met sfeerbeelden, schetsen en voorbeelden op de te ontwikkelen plekken en route. Dit document ligt nu ter goedkeuring bij de gemeente Nijmegen.

Met dit plan houdt Nijmegen haar inwoners sociaal en actief.