Samen circulair werken in 2023

Samen circulair werken in 2023

Geplaatst op: 09-10-2019

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie gaat over het behoud van grondstofwaarde. Wereldwijd zijn de aanwezige primaire grondstoffen niet toereikend om in onze toekomstige bouw- en infrabehoefte te voorzien. Het behouden van grondstofwaarde betekent dat we deze hergebruiken in plaats van dat we weer primaire grondstoffen moeten inzetten bij nieuwe ontwikkelingen.

Dit vraagt een nieuwe manier van denken en doen in de gehele keten. Elke schakel in de keten heeft daarbij haar eigen rol. Platform CB ’23, een initiatief van Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf, laat in de ontwikkellijn zien hoe het proces zal verlopen van het nieuwe denken tot het nieuwe normaal.

Kragten onderschrijft deze beweging en gaat voor circulair werken in 2023. De thema’s waar we proactief aan werken en kennis op ontwikkelen zijn:
• Circulair ontwerpen & bouwen: we maken concreet hoe we invulling geven aan circulariteit binnen projecten.
• Waardecreatie & financieren: we geven inzicht in kosten én opbrengsten van materialen toegepast in projecten.
• Borging: we behouden grondstoffen en hun economische waarde door het circulair beheren en oogsten (slopen en hergebruiken van grondstoffen) van de projecten.
• Ketentransformatie: we zoeken samenwerkingsverbanden waarbij we werken vanuit ‘de bedoeling’ waardoor elke samenwerkingspartner invulling geeft aan haar (nieuwe) rol.

Wij willen de buitenruimte in de (nabije) toekomst naar wens kunnen blijven inrichten, en daarvoor zetten wij in op circulair werken in 2023. Deze ambitie bereiken we alleen als we hier samen in optrekken met onze ketenpartners, waaronder ook opdrachtgevers. Benieuwd naar uw rol binnen circulair werken? Stel uw vraag aan Cees Duurzaam via Cees@kragten.nl.