Mobiliteitsvisie Heusden

Mobiliteitsvisie Heusden

Geplaatst op: 09-06-2020

Dromen. Doen. Heusden. Deze drie woorden vormen de kernboodschap van Heusden.  De dromen van Heusdenaren vormen het uitgangspunt van onze Mobiliteitsvisie.


Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties hebben we een visie geformuleerd die helpt om de dromen van Heusdenaren mogelijk te maken.

Maar het blijft niet bij dromen alleen. Na het dromen komt het doen. Het Mobiliteitsplan en het uitvoeringsprogramma laten zien wat we gaan Doen om onze dromen mogelijk te maken. Dat doen we vanuit het DNA van Heusden en met initiatief en actieve betrokkenheid van de Heusdense samenleving.

De Mobiliteitsvisie hebben we verbeeld in bijgaande animatiefilm. In deze rapportage geven we een toelichting op de visie en hoe deze tot stand is gekomen.