Online voorlichtingsbijeenkomst Omnipark De Brug in Erp

Online voorlichtingsbijeenkomst Omnipark De Brug in Erp

Geplaatst op: 23-06-2020

Afgelopen woensdag 17 juni hebben wij in samenwerking met P2 een voorlichtingsdag georganiseerd voor belanghebbenden van de ontwikkeling “Omnipark de Brug”, gelegen ten zuidoosten van de woonkern Erp. In dit plan wordt voorgesteld om het gebied multifunctioneel in te richten voor sport, recreatie, natuur en water. En dit alles rekening houdend met de historie, aansluitend op het landschap en met een klimaat adaptieve insteek.

De voorlichtingsdag was opgedeeld in een aantal ‘live’ bijeenkomsten en één online bijeenkomst, waarin geïnteresseerden de mogelijkheid kregen om thuis vanaf de bank de presentatie van de ideeën en plannen te volgen en te discussiëren hierover. De online bijeenkomst kreeg echter een onverwachte wending doordat een deel van de geïnteresseerden besloten hadden het noodweer van die avond te trotseren en naar de locatie van de bijeenkomst te komen. Hierdoor noodgedwongen van een volledig online bijeenkomst moeten schakelen naar een hybride opstelling, zodat geïnteresseerden zowel vanuit de zaal als online de presentatie konden bijwonen.


De online bijeenkomst is gehouden via webinargeek en ingericht met twee camera’s en twee microfoons, zodat makkelijk geschakeld kon worden tussen sprekers. Voor de verwerking van online vragen is gebruik gemaakt van een moderator voor het beantwoorden en doorspelen van de vragen.
Het vroeg enige flexibiliteit, maar we mogen terugkijken op een geslaagde online bijeenkomst, met enthousiaste reactie op de plannen die zijn gepresenteerd. Op naar de volgende fase!