Het Schollebos Capelle a/d IJssel

Het Schollebos Capelle a/d IJssel

Geplaatst op: 07-07-2020

De klant aan het woord


“In het hart van de gemeente Capelle aan den IJssel ligt stadsdeelpark “Het Schollebos”. Dit park is circa 100 hectare groot en wordt door de inwoners van Capelle aan den IJssel erg gewaardeerd en gebruikt om te recreëren, te sporten en te ontspannen.
In 2018 heeft Bomenwacht Nederland, in het kader van de wettelijke zorgplicht, opdracht gekregen een technische inspectie van de bospercelen in het stadsdeelpark uit te voeren. Uit deze inspectie bleek dat er grote ingrepen (volledige vervanging van bospercelen) noodzakelijk zijn om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Een second opinion liet zien dat er ruimte is om de noodzakelijke maatregelen meer gefaseerd uit te voeren, mits de uitgangspunten en het eindbeeld opnieuw werden bepaald.

We zijn, samen met Bureau Kragten, de uitdaging aangegaan om in een zeer korte tijd een nieuwe visie voor het Schollebos op te stellen. Belangrijk hierbij was de participatie met de inwoners van Capelle, vertegenwoordigd in een aantal organisaties. Via werkplaatsbijeenkomsten en bijeenkomsten met de gemeenteraad zijn bewoners en politiek nauw betrokken bij het opstellen van de visie.
Was de tijd vooraf al heel kort, kwamen daar de maatregelen om het Corona-virus te bestrijden nog bij! Toch zijn we hier ook flexibel mee omgegaan en hebben via diverse vormen van online vergaderen contact kunnen onderhouden met de deelnemende belanghebbenden.
Ik heb het gehele proces als zeer positief ervaren. De wijze waarop wij samen met bewoners en politiek deze visie hebben opgesteld is een voorbeeld voor andere projecten binnen onze organisatie. Ik heb over deze aanpak ook vanuit de bewoners en politiek meerdere positieve reacties ontvangen. Daarnaast hebben we, ondanks het Corona-virus, toch de planning kunnen halen en de visie tijdig voor de bestuurlijke besluitvorming kunnen aanleveren. Een compliment aan Linde en haar team is hier zeker op zijn plaats!”
Johan van Zijl, gemeente Capelle aan den IJssel

De visie voor het Schollebos is gevisualiseerd in een wensbeeld van het Schollebos 2060 door Sanne Verheij van Maakbaar ontwerp.