Uitvoeringscoördinatie kabels en leidingen spooraanpassing Den Bosch-Vught

Uitvoeringscoördinatie kabels en leidingen spooraanpassing Den Bosch-Vught

Geplaatst op: 04-08-2020

Sinds het Kabinetsbesluit in 2010 voor de uitrol van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is ProRail bezig om hier invulling aan te geven. De beslissing tot het PHS voorziet in frequentieverhogingen voor het reizigersvervoer in de brede Randstad en een toekomst-vaste routering van het goederenverkeer. Voor de routering van goederentreinen is gekozen om zoveel mogelijk goederentreinen over de Betuweroute te laten rijden en daarmee tevens ruimte te creëren op de Brabantroute voor meer reizigerstreinen. Dit met het doel een verhoging van de frequentie op het traject Amsterdam-Eindhoven van reizigerstreinen. Uiteindelijk gaan er zes intercity’s en twee tot zes sprinters rijden in combinatie met vier beschikbare goederenpaden per uur per richting.

Om dit te realiseren is er ruimte op het spoor nodig. Voor het traject ’s-Hertogenbosch-Vught betekent dit een uitbreiding van drie naar vier sporen en het realiseren van een ongelijkvloerse kruising bij de Vught-aansluiting. Om de effecten voor de omgeving en natuur binnen de wettelijke kaders te brengen wordt een deel van het traject verdiept gelegd en worden er onder andere geluids- en trillingsmaatregelen genomen.

Bij dergelijke wijzigingen van de bestaande railinfrastructuur is veelal sprake van raakvlakken met de directe omgeving en de bestaande ondergrond én dus ook met kabels en leidingen van derden. Kragten zorgt in samenwerking met ProRail dat de aanwezige kabels en leidingen van derden die raakvlakken hebben met de spooraanpassingen tussen ’s-Hertogenbosch en Vught binnen de kaders van wet- en regelgeving, budget en planning tijdig worden verlegd en/of verwijderd of beschermd.