Groen vanuit de ruimte

Groen vanuit de ruimte

Geplaatst op: 08-11-2022

Voor de gemeente Weert zijn we bezig om invulling te geven aan haar ambities op het gebied van groen, water, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Veel vragen komen hierbij aan bod en dit biedt GIS de gelegenheid haar sterkte te laten zien. Eén van de vragen die in dit kader gesteld werd is: hoeveel groen ligt er in de kernen van deze gemeente en wat is de verdeling tussen groen op gemeentepercelen en daarbuiten?

Met luchtfoto’s of satellietbeelden krijg je al dit groen goed in beeld. Alles digitaliseren is echter geen optie. Maar met een oude vertrouwde GIS-analyse op openbaar beschikbare satellietbeelden kunnen we het NDVI berekenen. De NDVI staat voor de Normalized Difference Vegetation Index. Dit is een verhoudingsgetal gebaseerd op de verhouding tussen de satellietband die de rode frequenties meet en de satellietband die de nabij infrarode frequenties meet. Hierdoor komen de gebieden die zeer sterk reflecteren in de nabij-infrarode frequenties sterkt naar voren. Dit zijn de gebieden met gezonde groene vegetatie. Met andere woorden: als het er groen uit ziet hoeft het nog geen vegetatie te zijn; maar is het groen en straalt het uit in de nabij infrarode frequenties dan is het groene vegetatie.

Nu we de gebieden met levend groen in beeld hebben is het gemakkelijk dit te combineren met de lijst met percelen die op naam staan van de gemeente. Deze lijst is weliswaar geen open data maar tegen betaling kan het kadaster een lijst leveren of kan de gemeente zelf deze lijst aanleveren met de percelen die op haar naam staan geregistreerd.

Het in GIS combineren van beide bronnen geeft een goed beeld van de totale oppervlakte groen in de hele gemeente; het groenoppervlak in de verschillende kernen en welk deel van het groen op percelen van de gemeente of van particulieren ligt.