Waar staan we nu in de 'stikstofcrisis'? - een stap achteruit

Waar staan we nu in de 'stikstofcrisis'? - een stap achteruit

Geplaatst op: 21-03-2023

Sinds 29 mei 2019 zit Nederland in een stikstofimpasse, ook vaak crisis genoemd. Dit was het moment dat de Raad van State als hoogste bestuursrechter de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) onverbindend verklaarde en het wettelijk kader voor stikstofdepositieberekeningen terug viel naar “nul”. Op 2 november 2022 gaf de Raad van State een extra nuancering met grote gevolgen in de reeds bestaande impasse.

De bouwvrijstelling is de nuancering die op 2 november ook sneuvelde bij de Raad van State. De bouwvrijstelling gaf bouwactiviteiten een vrijstelling van de vergunningplicht voor natuur. Daardoor moeten sinds november alle bouwactiviteiten
berekend worden. Dit levert vertraging op of zelfs afstel en niet alleen bij ‘negatieve’ projecten, maar ook bij projecten met duurzame en reducerende doelstellingen. 

ONTWIKKELINGEN ZORGEN VOOR VERTRAGING
Na de piek in de jaren ’90 is er sprake van een forse daling van de stikstofdepositie met een afvlakking rond 2010. Om deze daling verder in te zetten, maar ook economische perspectieven te bieden, werd in 2015 de PAS geïntroduceerd, zodat zowel natuur als economie geen significant negatieve gevolgen ondervonden. In de tussentijd worden we in de afgelopen vier jaar bijna geregeld ingehaald door nieuwe wetgeving, jurisprudentie, nieuwe wetenschappelijke inzichten en het rekenprogramma Aerius, waardoor de vertraging en werkvoorraad bij zowel ontwikkelaars en adviesbureaus als het bevoegd gezag bijna niet weg te werken is. 

TOE AAN DUIDELIJK BELEID
De invulling van de PAS was niet correct, maar de beleidskeuze daarentegen wel. We hebben vandaag de dag in Nederland behoefte aan duidelijkheid, een doelgericht beleid. Terugkomend op de vraag “Waar staan we nu?” Volgens ons op vele vlakken een stap achteruit. Zowel natuur als economie kent een afvlakking en was verbetering voor beiden juist niet ooit de doelstelling van de PAS?