Verduurzamen? Leuk hoor, maar van onze monumenten blijf je af…

Verduurzamen? Leuk hoor, maar van onze monumenten blijf je af…

Geplaatst op: 11-10-2023

Zo maar een sentiment dat op kan komen wanneer het gesprek wordt aangegaan over de verduurzaming van monumentale gebouwen binnen beschermde stads- of dorpsgezichten. Maar net als buiten deze gezichten is ook hier de energietransitie in volle gang en wordt door bewoners naarstig gezocht naar mogelijkheden om toch mee te kunnen doen voor een stukje verduurzaming van hun monumentale gebouw.


Kragten heeft hiervoor in samenwerking met gemeente Maasgouw een kaart ontwikkeld waarop inzicht wordt gegeven over de zichtbaarheid (Figuur 2) van (delen van) daken vanuit het openbaar gebied. De mate van zichtbaarheid is gegroepeerd naar drie categorieën die aangeven in welke mate het dak zichtbaar is gekoppeld aan voorwaarden aan de verzochte initiatieven. Deze zichtbaarheid speelt voor alle monumentale gebouwen maar is vooral relevant in beschermde stads- of dorpsgezichten of gebieden met veel monumentale gebouwen waar toerisme een belangrijke factor is. Want juist in zulke gebieden zijn maatregelen die afbreuk doen aan het karakter en uitstraling van het gebied ongewenst.

Met het verkregen inzicht wordt waarde toegevoegd aan het beleid van de gemeente Maasgouw. De keuze om dit vanuit data aan te pakken is waar wij bij Kragten enthousiast van worden. Want daarmee is altijd te herleiden hoe de verkregen inzichten tot stand zijn gekomen en helpt dit in het motiveren van de te nemen beslissingen.
De ontwikkelde kaart is daarmee een belangrijk radertje geworden in de communicatie en het beleid van de gemeente om duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en voorwaarden die gelden voor verduurzamingen van gebouwen met een monumentale status of binnen beschermde stads- of dorpsgezichten.
Met de zichtbaarheidskaart wil de gemeente Maasgouw enerzijds haar monumenteneigenaren en bewoners van beschermde stads- of dorpsgezichten informeren wanneer zij hun woning willen verduurzamen. Anderzijds wordt de kaart gebruikt door de omgevingscommissie in de toetsing van aanvragen.