Hiermee begint een veilige vaart

Hiermee begint een veilige vaart

Geplaatst op: 26-10-2023

IENC staat voor Inland Electronic Navigation Chart, dit komt eenvoudig gezegd neer op een TomTom voor de binnenvaart.

Europees bestaat er een wettelijke verplichting aan beheerders van vaarwegen van CEMT klasse 5 of hoger om een IENC te publiceren. In Nederland ligt deze verantwoordelijkheid voor het grootste deel bij Rijkswaterstaat. Kragten is door RWS gevraagd om samen met ESRI Nederland te helpen met het vervaardigen van deze data.
De IENC wordt samengesteld op basis van data afkomstig uit tal van bronnen:
• DTB (Digitaal topografisch bestand);
• FIS (Fairway information system);
• BKN (BeheerKaartNat);
• NMA (Nautische Markeer Administratie);
• NWB Vaarwegen;
• Ultimo;
• Etc.

De uiteindelijke kaarten bevatten informatie over tal van zaken:
• Waar ligt een brug? Hoe hoog is deze? Is hij vast of beweegbaar? Wat zijn de bedientijden?
• Waar zijn ligplaatsen? Met welke (gevaarlijke) stoffen mag men daar ankeren?
• Waar ligt de vaargeul? Wat is de diepgang, drijvende markeringen, wrakken en waar liggen kabels en leidingen?

Dit is slecht een klein deel van de informatie die in deze kaarten is opgenomen. De schipper kan deze kaart gebruiken om routes mee te plannen en op te navigeren. De data wordt beschikbaar gesteld op vaarweginformatie.nl en kan door gebruiker gratis worden gedownload en met een daarvoor bestemde viewer of hardware worden geopend en gebruikt.

Het uiteindelijke gepubliceerde product voldoet aan de internationale S57 standaard en de Europeese inland ECDIS standaard. Daardoor sluiten kaarten die door de verschillende Europese beheerders worden uitgegeven naadloos op elkaar aan. Door het voortdurend wijzigen /uitbreiden van de standaarden, door het beschikbaar komen van steeds meer informatie en de toename van de technische mogelijkheden is dit product constant in ontwikkeling.