We zetten ons in voor CO2-reductie bij projecten

We zetten ons in voor CO2-reductie bij projecten

Geplaatst op: 03-07-2024

We streven ernaar om steeds meer duurzame projecten te realiseren. Om dit concreet en meetbaar te maken, hebben we twee belangrijke doelen gesteld: circulair ontwerp en duurzaam grondverzet. Beide leveren een significante bijdrage aan het beperken van de CO2 uitstoot en dus de CO2-footprint van onze projecten.


Duurzaam grondverzet: Onze ambitie voor 2030


Een van onze speerpunten is duurzaam grondverzet. Tegen 2030 willen we bij meer dan 50% van onze projecten met een grondverzet van meer dan 100.000 m³ specifiek advies geven gericht op CO2-reductie. Dit betekent dat we slim en innovatief omgaan met het hergebruik van materialen, wat een grote positieve impact heeft op de CO2-footprint van onze projecten. De ruimte die de wet- en regelgeving hiervoor biedt benutten we en we laten ons inspireren door kennisontwikkeling vanuit diverse invalshoeken. Een mooi voorbeeld hiervan is het duurzaam binden van CO2 in de bodem. Bij elkaar opgeteld zorgt dit netto voor een nog lagere CO2-footprint.


Voorbeeldproject: Natuurgebied De Utrecht


Een inspirerend voorbeeld hiervan is ons werk in natuurgebied De Utrecht. In plaats van de afgegraven grond af te voeren, hebben we berekend hoeveel CO2-uitstoot we kunnen besparen door deze grond te lokaal her te gebruiken. Vanuit het project zelf ontstond behoefte aan grond, maar de behoefte ontstond ook van omliggende boeren. De vrijkomende grond heeft dus een goede bestemming gevonden. Dit project heeft geleid tot een CO2-besparing die gelijkstaat aan de jaarlijkse uitstoot van zo'n 1200 huishoudens! Het hergebruiken van grond heeft dus een enorme impact op de totale CO2-uitstoot van een project.


Circulair Ontwerp


Het andere speerpunt is circulair ontwerp. Circulair ontwerpen is het maken van keuzes voor de
huidige én toekomstige levenscycli van een object. Bij een circulair ontwerp denk je vooraf al na over onder andere levensduur en over toekomstig (her)gebruik van materialen. In al onze projecten denken wij vanuit de circulaire ontwerpprincipes:


1. Preventie- voorkomen dat er iets gebouwd wordt;
2. Waardebehoud- Benut de waarde in bestaande infrastructuur voor een volgende levenscyclus;
3. Waardecreatie- Creëer zoveel mogelijk waarde voor de langere termijn met zo min mogelijk materiaal;

Onze planeet moet leefbaar blijven. Voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Daarom vinden we het belangrijk dat we de aarde niet verder uitputten, en liever nog, dat we de wereld weer een beetje beter maken. Een omslag naar een circulaire economie, en dus ook circulair ontwerpen is noodzakelijk.

Voorbeeldproject: Norbertijnenstraat gemeente Sittard-Geleen


Een voorbeeld waarin we circulair ontwerpen hebben toegepast is de Norbertijnenstraat in gemeente Sittard-Geleen. Wij hebben een vergelijking opgesteld van enerzijds een traditioneel ontwerp, waarin het uitgangspunt is om alles te vervangen en nieuw aan te leggen. Anderzijds een circulair ontwerp waarin behoud, hergebruik en duurzamere materiaalkeuzes centraal staat. In het ontwerp zijn enkele circulaire optimalisaties doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het behoud van bomen, een rijbaan van gebakken klinkers in plaats van asfalt en hergebruik van betonbanden voor zitranden. Zo hebben wij berekend als gemeente Sittard-Geleen 90 bomen behoud 47% CO2 eq. wordt bespaard ten opzichte van een ‘traditionele’ werkwijze. Dit staat gelijk aan een reducering van 8.902 kg CO2 eq. Om het nóg tastbaarder te maken staat de CO2-reductie gelijk aan 102 ritjes van Amsterdam naar Parijs.