2nd opinion energiepotentieel Roermond

Kragten heeft in opdracht van de gemeente Roermond een second opinion uitgevoerd op een eerder door de gemeente uitgevoerde studie naar het energiepotentieel in de gemeente (auteur Wing). Met energiepotentieel wordt in dit verband bedoeld, hoeveel duurzame zonne- en windenergie opgewekt zou kunnen worden.


De studie naar het energiepotentieel is omvangrijk, maar op onderdelen ook specialistisch en voor een leek moeilijker te doorgronden. Aan Kragten werd daarom de vraag gesteld of de onderbouwing van het rapport navolgbaar is en goed onderbouwd.


In de review kwam naar voren dat er in de studie met name is gekeken naar de geschiktheid van verschillende landschapstypen voor de realisatie van zonne- en windenergie.


De studie en ook onze review laten zien dat landschap een belangrijke bouwsteen is om te komen tot een zorgvuldig besluit over de energietransitie. Ook andere aspecten bepalen de haalbaarheid van klimaatambities, zoals maatschappelijk draagvlak, systeemefficiëntie en kosten, waar andere studies op ingingen.


Deze vraag kwam bij ons aangezien wij in onze advisering van smal tot breed onderzoek doen naar energiepotentieel.

Project:
2nd opinion energiepotentieel Roermond
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten