3D-kartering stroomgebied IJssel

Rijkswaterstaat is beheerder van de grote rivieren in Nederland. Een belangrijke voorwaarde voor het beheer van de rivieren is actuele areaalinformatie in de omgeving van die rivieren.

In en rond de IJssel hebben de afgelopen jaren grote projecten in het kader van “ruimte voor de rivier” plaatsgevonden. Hierdoor is de informatie rond de IJssel niet meer actueel. Kragten heeft de opdracht gekregen om de gehele IJssel van Arnhem tot Kampen, inclusief uiterwaarden en aansluitende riviertakken, opnieuw in kaart brengen.


Voor deze opdracht zijn luchtfoto’s gemaakt van het gehele stroomgebied van de IJssel. Met behulp hiervan signaleren we de wijzigingen en brengen we de gewenste informatie weer up-to-date. In 3D, want zeker in het riviergebied is de hoogte van de verschillende onderdelen van groot belang voor het houden van droge voeten.

Voor Rijkswaterstaat updaten we de basiskaarten DTB (Digitaal Topografisch Bestand) en BKN (BeheerKaart Nat) en creëren we dus nieuwe geodata. Want actuele geodata zijn de basis voor alle werkzaamheden in het riviergebied.

Project:
3D-kartering stroomgebied IJssel
Locatie:
Gebied tussen Arnhem en Kampen
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten