Aanpassing N259 Steenbergen op functie en gebruik

De gemeente Steenbergen nam na openstelling van de Rijksweg A4 de voormalige Rijksweg N259 in eigendom en beheer over van Rijkswaterstaat. Vanwege de wijziging van het gebruik van deze weg wil de gemeente Steenbergen de N259 gaan herinrichten en vroeg Kragten om hiervoor een variantenstudie te verrichten.

Kragten heeft hierbij een afweging gemaakt van functie en gebruik van de weg in relatie tot de huidige inrichting en wegbeeld. Op basis van deze varianten is een voorkeursvariant gekozen die onder gebruikers en aanwonenden kan rekenen op draagvlak. De huidige betonverharding wordt vervangen door asfalt, de wegbreedte wordt aanzienlijk versmald en er wordt een vrij liggend fietspad aangelegd. Bovendien wordt de stallingscapaciteit voor fietsen bij de bushalte uitgebreid en wordt de carpoolplek beter bereikbaar.

Kragten heeft het proces begeleid, de ontwerpen en kostenramingen opgesteld en de aanvragen voor subsidies verzorgd.

Project:
Aanpassing N259 Steenbergen op functie en gebruik
Locatie:
Steenbergen
Klant:
Gemeente Steenbergen
Terug naar projecten