Adaptief groenbeheer- en beleidsplan gemeente Beek voor verbinden en beleven

Hoe laten we de jeugd anders opgroeien?
…door het groen anders in te richten

De jeugd zit steeds meer binnen. De vertouwdheid, veiligheid en verleiding van van thuis zijn omringt met alle technologische mogelijkheden wint steeds vaker de concurrentie van buitenspelen. Daar moet iets aan veranderen vond de beleidsadviseur groen van de gemeente Beek.

Hij zag dat de jeugd steeds meer de verbinding met de natuur kwijtraakte. Dat is zonde want het zijn in een groene omgeving biedt vele voordelen voor de ontwikkeling van de jeugd ( bijvoorbeeld minder obesitas, minder adhd, minder pesten, meer creativiteit, meer welzijn en meer kansen). De wetenschappelijke bewijslast voor de positieve effecten van groen voor de jeugd is in twee jaar tijd verdubbeld.
Daarnaast is het verbinden van de jeugd aan de natuur extra essentieel aangezien we uitdagende tijden tegemoet gaan ten aanzien van het klimaatvraagstuk. Die verbinding is essentieel om daar goede antwoorden op te kunnen geven.
Daarmee wordt de roep richting gemeente ook steeds sterker om aandacht te hebben voor het verbinden van de jeugd aan de natuur en niet zomaar te bezuinigen op het groen.

Samen met partners als het IVN, Natuurmonumenten, IKL, de basischolen en inwoners hebben we op interactieve wijze verkend hoe we de jeugd weer meer kunnen verbinden aan het groen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de parels van de gemeente benoemd. Wat opviel was dat veel van de parels in het buitengebied lagen. Terwijl de verbindingen naar het buitengebied niet sterk zijn. Parels moeten dus echt bekend zijn en dan moet ook nog de drempel worden overbrugd om daar te komen. Dat nodigt niet uit.

In het nieuwe beleidsplan zetten we daarom stevig in op de verbindingen. Die verbindingen vinden we zo belangrijk omdat die maken dat de groenen ontdekkingstocht van de jeugd begint zodra ze de drempel van de deur overstappen. Zo verbinden we de jeugd weer aan de natuur en laten we ze anders opgroeien dan de generatie vóór hen.

Project:
Adaptief groenbeheer- en beleidsplan gemeente Beek voor verbinden en beleven
Locatie:
Beek
Klant:
Gemeente Beek
Terug naar projecten