Afkoppelen hemelwater woningverenigingen Woonbedrijf en Thuis

De gemeente Son en Breugel stimuleert woningeigenaren om het hemelwater van woningen niet meer via het gemengde stelsel af te voeren. Aan dit duurzame initiatief wilden de woonstichtingen Woonbedrijf en Thuis bijdragen. Het gaat hierbij om ongeveer 950 woningen. Samen met de twee woonstichtingen kijken we naar de afkoppelmogelijkheden.

We zijn gestart met het in kaart brengen van alle subcomplexen met daarbij behorende kadastrale eigendommen van beide coöperaties. Om een beeld te krijgen welke vrije ruimte beschikbaar is voor infiltratievoorzieningen, hebben we een aantal opendata-kaartlagen met elkaar gecombineerd. Zo hebben wij bijvoorbeeld de AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) gebruikt om te bepalen waar bomen staan.

Aangezien de woningen verspreid liggen over de gemeente Son en Breugel en wij de resultaten van het onderzoek graag visueel wilden presenteren, hebben wij gebruik gemaakt van een viewer. Tijdens overleggen (geheel op afstand in verband met Corona) hebben we deze viewer ingezet om de resultaten van de analyses te bespreken. Deze viewer was gedurende het volledige project bereikbaar voor beide woonstichtingen.

Aan de hand van de beschikbare vrije ruimte en het verhard oppervlak hebben wij per perceel gekeken of het haalbaar was om een lavakoffer, infiltratiekratten of Rockwool toe te passen voor het afkoppelen van de woningen. Om inzicht te krijgen in de kosten van het afkoppelen is er voor alle subcomplexen een SSK-raming opgesteld voor de drie verschillende afkoppelmethoden. Hierbij is er ook gekeken naar hoe goed de tuin bereikbaar is voor het aanleggen van de infiltratievoorziening.
De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn gerapporteerd aan de woonstichtingen met een memo, waarbij de verschillende kaarten meegeleverd zijn als later naslagwerk.

Zo werken Woonbedrijf en Thuis mee aan een duurzaam Son en Breugel.

Project:
Afkoppelen hemelwater woningverenigingen Woonbedrijf en Thuis
Locatie:
Son en Breugel
Klant:
woonstichtingen Woonbedrijf en Thuis
Terug naar projecten