Alexanderplein Meijel voor ontmoeting en activiteit

Middels de shared space gedachte is het Alexanderplein in Meijel heringericht. Eén ruimte met verschillende gezichten, waarbij meervoudig gebruik en de auto te gast, voorop staan. Het ontwerp maakt van de ruimte tussen het wijkje Bongerd en de multifunctionele accommodatie d’n Binger één pleinruimte van open tot besloten en van groen tot stenig. De belijning in de verharding, die niet alleen een beeldende werking heeft, maar tevens zorgt voor een verkeerskundige geleiding en parkeerverdeling loopt door in het volledige verhardingspatroon. Dwars door de ruimte lopen diverse verbinding, die onderdeel zijn van de school-thuis- en recreatieve routes door Meijel. De hoge mate aan details en de plaatsing van de diverse elementen maken onderdeel uit van het shared space ontwerp, die zorgt voor een aantrekkelijke omgeving en een helder pleinontwerp bestemd voor ontmoeting en activiteit.

Project:
Alexanderplein Meijel voor ontmoeting en activiteit
Locatie:
Meijel
Klant:
Gemeente Peel en Maas
Terug naar projecten