Almere vertaalt maatschappelijke opgaves naar visie op veelzijdig bewegen

In heel Nederland worstelen gemeenten met de uitdaging hoe ze hun inwoners meer aan het bewegen krijgen. Daarbij zijn zowel de binnenruimte als de buitenruimte belangrijk. Almere onderkent dit en pakt alles aan vanuit een overkoepelende visie, waarbij niet sport, maar bewegen het uitgangspunt is. Die visie leidde een paar jaar geleden al tot een innovatieve binnenruimte. Nu komt er ook een buitenruimte bij.

“Almere heeft de komende jaren te maken met een forse groeiopgave", vertelt Martijn Postuma, projectleider van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT), de visie van de gemeente Almere op talentontwikkeling. "Dat betekent dat ook de voorzieningen moeten meegroeien. Almere is een jonge stad met jonge mensen, die graag ruimte wil bieden aan talentvolle sporters om zich verder te ontwikkelen. De mate van talent bepaalt of je op Olympisch niveau eindigt of dat je het houdt bij plezier in sport en bewegen.”

Almere maakte kennis met het Athletic Skills Model (ASM), dat uitgaat van het breed motorisch opleiden van mensen. “Dat paste precies in onze visie over talentontwikkeling.” De gemeente Almere ging daarop met verschillende partijen om tafel, waaronder ASM, onderwijs, sportclubs en topsport, om een structuur neer te zetten in de stad die vanuit het breed motorisch opleiden bijdraagt aan talentontwikkeling. De conclusie was al snel dat dit alleen kan met een totaalpakket aan maatregelen. “Je moet iets doen met basisonderwijs, met voortgezet onderwijs, met sportclubs, met de inrichting van de binnenruimte en zeker met de inrichting van de openbare ruimte.” Het leidde tot een keur aan projecten en programma’s die de afgelopen jaren over de stad werden uitgerold.

Almere-Poort kreeg een innovatieve binnenruimte waar mensen komen om te sporten en om hun beweegvaardigheid breed te ontwikkelen. Postuma: “Daarna zeiden we als gemeente: iets soortgelijks kunnen we ook doen voor de buitenruimte. Uit onderzoek weten we dat inwoners veel gebruik maken van de openbare ruimte om bijvoorbeeld te fietsen of te hardlopen.” De nieuwe voorziening moest een plek worden waar veelzijdig bewegen wordt gestimuleerd voor verschillende doelgroepen.

De twee visies ASM en AKT en de bewonersinput uit de bewonersavond resulteerden in een ontwerp van Kragten/ASM voor een buitenruimte, de Skills Garden. Postuma: “Het moet een buitenruimte worden die door de variatie in het aanbod álle inwoners van Almere stimuleert om te bewegen. Daarbij komen onbewust alle grondvormen van bewegen aan de orde, zoals klimmen, klauteren, balanceren en lopen.” Het ontwerp werd aan de bewoners voorgelegd, die er vrijwel volledig mee instemden.

Almere heeft de ambitie om ook in andere stadsdelen vergelijkbare voorzieningen te realiseren. De raad heeft voor een tweede voorziening, in Almere Poort, al geld gereserveerd. “De achtergrond en de inhoud zijn hetzelfde, maar het ontwerp wordt aangepast aan de lokale situatie. Die aanpak past in het nieuwe coalitieakkoord, waarbij ‘gezond in Almere’ een van de uitgangspunten is.”

Door de totaalaanpak kunnen we alle wensen combineren en comprimeren op een kleiner terrein.” De tweede meerwaarde is dat niet sport maar beweegvaardigheid het uitgangspunt is. “Sporten kan dan een uitvloeisel zijn van de grondvormen van bewegen die je aanbiedt.”

Project:
Almere vertaalt maatschappelijke opgaves naar visie op veelzijdig bewegen
Locatie:
Almere
Klant:
Gemeente Almere
Terug naar projecten