Ambitiedocument stimulering fietsen Midden-Limburg met prioriteitenlijst

In opdracht van de regio Midden-Limburg heeft Kragten een ambitiedocument opgesteld waarin voor de komende vijf jaar staat omschreven waar en hoe in de regio moet worden geïnvesteerd in de fiets. Op basis van wenslijnen en gebiedsprofielen is allereerst bepaald waar hiaten zitten in het fietsroutenetwerk. Vervolgens is op inrichtingsniveau op basis van een groot aantal criteria getoetst waar de fietsinfrastructuur op het fietsroutenetwerk verbetering behoeft. Aan de hand van een regionaal gedragen ambitie heeft dit geresulteerd in een projectenlijst met bijbehorende prioritering waarmee de regio in samenspraak met alle betrokken gemeenten en externe partners mee aan de slag is gegaan.

Project:
Ambitiedocument stimulering fietsen Midden-Limburg met prioriteitenlijst
Locatie:
Roermond
Klant:
Regio Midden-Limburg
Terug naar projecten