Basisgegevens en mutatie-app van fietsknooppuntrouteborden en wandelroutes Limburg

In opdracht van het Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft Kragten diverse inventarisaties uitgevoerd van recreatieve routes in Noord- en Midden Limburg, onder andere het fietsknooppuntennetwerk, wandelknooppuntennetwerk (Knopenlopen), 2-Länderroute en Rondje met het pontje. Er zijn nulsituaties opgenomen en regelmatig mutaties doorgevoerd. In totaal zijn er meer dan 10.000 borden en 1.500 km aan routes geïnventariseerd.

In ArcPad is een applicatie gemaakt waardoor eenvoudig de coördinaten en enkele attribuutgegevens opgeslagen kunnen worden. De PDA is uitgerust met een camera waarmee van elk object een foto is gemaakt.

Tevens is er een App voor een (Android) tablet ontwikkeld, waarmee mutaties (en/of controles) in het veld verwerkt kunnen worden. Deze wijzigingen worden zodra er een WIFI- verbinding is met internet verstuurd en automatisch ge-update op een ArcGIS-server. Middels een webpagina kan de opdrachtgever de gegevens op de ArcGIS-server raadplegen.

Project:
Basisgegevens en mutatie-app van fietsknooppuntrouteborden en wandelroutes Limburg
Locatie:
Noord- en Midden-Limburg
Klant:
Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Terug naar projecten