Beekherstel en ecologische verbindingszone Esperloop

De doelstellingen voor de Esperloop zijn het realiseren van een ecologische verbindingszone, beekherstel, een robuust en veerkrachtig watersysteem en het mogelijk maken van vismigratie. Vanuit de opgaven beekherstel en ecologische verbindingszone (EVZ) krijgt de Esperloop een meer natuurlijker karakter en worden zowel de ecologische als landschappelijke waarden vergroot. De ontwikkeling van een meer natuurlijke vegetatie (bloemrijk grasland) en begroeiing maakt het gebied beter geschikt voor amfibieën, libellen en struweelvogels. Door het verwijderen van twee stuwen herstelt de natuurlijke peildynamiek.
De stuwen worden vervangen door natuurlijke houtstructuren om het water voldoende vast te houden en zorgen ook voor extra stromingsdynamiek. Het bijzondere aan het project is de aanwezigheid van de zeldzame gewone bronlibel in het gebied en het optreden van wijst door de peelrandbreuk.

De Esperloop is een laaglandbeek ten noorden van Bakel, ontspringt in het brongebied Geneneind en komt ten oosten van Grotel uit in de Snelle Loop. De beek wordt voornamelijk gevoed door grondwater dat opwelt lang de Peelrandbreuk (wijstwater). Als gevolg van deze breuk treedt er wijst op in en nabij het gebied. Binnen het projectgebied vindt landschapsherstel in de vorm van wijstherstel plaats op een agrarisch perceel langs de Esperloop.

In opdracht van waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel heeft Kragten tussen oktober 2017 en september 2018 de gehele projectvoorbereiding verzorgd. Deze omvat het vertalen van een voorontwerp naar een definitief ontwerp, opstellen van een bestek en het ontwerp Projectplan Waterwet. Daarnaast hebben we de benodigde vergunningen aangevraagd en zijn onderzoeken (flora en fauna, archeologie, explosieven en (water)bodem) uitgevoerd.

Kragten heeft ook een hydrologisch onderzoek uitgevoerd (Sobek). Het bestaande hydrologische model is geactualiseerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Op basis van het geactualiseerde model is het voorontwerp gesimuleerd en vervolgens is met de hydrologische resultaten het definitief ontwerp opgesteld.

Project:
Beekherstel en ecologische verbindingszone Esperloop
Locatie:
Bakel
Klant:
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel
Terug naar projecten