Begeleiding energietransitie gemeente Stein

De energietransitie is een complex vraagstuk met een verscheidenheid aan opgaven die iedereen raakt. Bedrijven, particulieren of vervoersmiddelen: het zijn allemaal belangrijke pijlers in deze transitie. Middels een detachering ondersteunt Kragten de energietransitie bij de gemeente Stein, waarbij we onder andere de projecten (bege)leiden die bewoners stimuleren te verduurzamen en ook adviseerden we in de aanloop naar de Regionale Energiestrategie (RES).

Stimuleren verduurzamen woningen
Er zijn verschillende manieren om het verduurzamen van woningen te stimuleren. Het zonnepanelenproject biedt particuliere woningeigenaren de mogelijkheid tegen een zeer gunstige lening zonnepanelen aan te schaffen. Hierbij worden ze volledig ontzorgd in aanschaf en onderhoud voor de eerste 15 jaar. Het streven is om 25% van alle particuliere woningeigenaren bij dit project aan te laten sluiten. Een ander project dat we begeleiden is Dubbel Duurzaam (energetisch verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen). Ook begeleiden we diverse regelingen, zoals de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RRE(W)). Vanuit deze regeling kunnen particuliere woningeigenaren en huurders een financiële bijdrage krijgen voor het afnemen van een energiescan of het aanschaffen van een energiebox.

Visies en strategieën
De transitie heeft een behoorlijke impact op de fysieke en sociale leefomgeving. Inwoners en andere belanghebbenden hebben een duidelijke mening over het grootschalig opwekken van energie en het moet landschappelijk gezien ook passen. Voor de RES Zuid-Limburg maken we de landschappelijke impact inzichtelijk en denken wij mee over de aanpak die voor de mensen in de omgeving acceptabel is.

Zo wordt Limburg en dus ook de gemeente Stein duurzamer en dragen wij bij aan de energietransitie, zodat deze voortvarend en gedragen verloopt en naar wens past in de omgeving.

Project:
Begeleiding energietransitie gemeente Stein
Locatie:
Stein
Klant:
Gemeente Stein
Terug naar projecten