Beheer buitenruimte woningvereniging Trivire

Kragten heeft voor de wooncomplexen van woningcorporatie Trivire, met eigendommen in de gemeente Dordrecht en omstreken, het contract opgesteld voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Voor Trivire is het van belang dat de buitenruimtes rondom hun wooncomplexen er verzorgd en leefbaar uitzien. Daarom dient het voor de beheerders van Trivire en de uitvoerende aannemer helder te zijn welke openbare ruimte in eigendom is van Trivire en op welke wijze deze openbare ruimte moet worden onderhouden.

Met behulp van actuele luchtfoto’s en in samenspraak met de beheerders bouwde Kragten een GIS-database met hierin opgenomen alle beheerobjecten in de openbare ruimte van Trivire. Complexgegevens zijn aan de data toegevoegd. Wijkcoördinatoren en de aannemer gebruiken de GIS-kaarten om de beheerobjecten in te zien. Per complex zijn de beheerkosten inzichtelijk gemaakt met een uitsplitsing in servicekosten voor bewoners en kosten voor Trivire.
Het contract is opgesteld in de vorm van een raamovereenkomst, wat flexibiliteit geeft in kwaliteit en uitvoeringsperiode.

Momenteel wordt er gewerkt aan een beleidsplan buitenruimte. Hierin zullen essentiële keuzes worden vastgelegd die bepalend zijn voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte voor de komende jaren. In dit beleidsplan zal op een eenduidige wijze worden omschreven vanuit welke drijfveren de buitenruimte wordt beheerd, welke kwaliteit wordt nagestreefd, hoe er wordt gecommuniceerd met bewoners en hoe er wordt omgegaan met specifieke dilemma’s waar voorheen nog geen duidelijkheid over was. Onderwerpen zoals zelfbeheer, zorgplicht, circulair werken, verrekening naar servicekosten, VTA-inspecties, etc. komen hierbij aan bod. Zodra dit beleidsplan definitief is, kan vanuit dit beleid het onderhoud van de buitenruimte beter worden aangestuurd en kunnen alle onderhoudswerkzaamheden in heldere taal worden onderbouwd richting de bewoners, de gemeente en andere belanghebbenden.

Hiermee heeft woningcorporatie Trivire een toekomstbestendig woonbeleid, waarbij het woongenot en de leefbaarheid voor haar bewoners voorop staat.

Project:
Beheer buitenruimte woningvereniging Trivire
Locatie:
Gemeente Dordrecht e.o.
Klant:
Woningcorporatie Trivire
Terug naar projecten