Beheergegevens hellend terrein

Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft Kragten een mooie stap gemaakt in het beter maken van gegevens in groenbestekken.

Voor assetmanagement en onderhoudsbestekken zijn juiste beheergegevens essentieel. Dit voorkomt discussies met de aannemer tijdens de uitvoering en zorgt voor de juiste budgetten, gebaseerd op de correcte oppervlakten. Het bepalen van de juiste hoeveelheden is tijdrovend. Daarom worden hier vaak digitale hulpmiddelen voor ingezet. Gemeenten (en andere beheerders) maken hierbij vaak gebruik van beschikbare gegevens uit de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Deze datagegevens worden vervolgens aangevuld met gegevens uit luchtfoto’s. Een goede methode zolang we het hebben over platte gebieden. Het gaat echter mis als onze assets op taluds, dijken of glooiingen liggen. Het gaat helemaal mis als we deze methode toepassen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, waar alles glooit. Hoe steiler de helling, hoe groter het verschil tussen de oppervlakte die gemeten wordt in de BGT of luchtfoto en het werkelijke te beheren oppervlakte.

Om bovenstaande omissie op te lossen heeft Kragten verschillende zaken onderzocht. Zo zijn verschillende voorhanden zijnde databronnen met elkaar vergeleken, hebben we onderzocht op welke wijze hoogtemodellen uit puntenwolken (3D-laserscan met als resultaat een gedetailleerd 3D-puntenwolk van de omgeving) toe te passen zijn en hebben we vervolgens verschillende technieken vergeleken voor het berekenen van de (werkelijke) oppervlaktes. Het resultaat van dit onderzoek is dat we de meest betrouwbare oplossing hebben kunnen selecteren voor het berekenen van de werkelijke oppervlakte van de hellende groenvlakken.

De gemeente Valkenburg aan de Geul is enthousiast over de resultaten en heeft deze waardevolle data toegevoegd aan haar beheersysteem. De gegevens worden nu gebruikt voor het opstellen van een bestek met veel betere hoeveelheden. Een mooie stap naar effectief en betrouwbaar groenbeheer.

Project:
Beheergegevens hellend terrein
Locatie:
Valkenburg
Klant:
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Terug naar projecten