Beheerplan Provinciehuis Limburg Maastricht

Om op lange termijn het ontwerp van de buiteninrichting van het Gouvernement van de provincie Limburg te behouden heeft de provincie Limburg besloten een beheerplan te laten opstellen. In 1985 heeft landschapsarchitect, de heer W. Snelder BNT, een ontwerp vervaardigd voor de inrichting van de buitenruimte. Kragten heeft de opdracht gekregen een beheerplan voor deze inrichting te maken.

In het beheerplan is op basis van de oorspronkelijke ontwerpvisie en een uitgebreide buitenopname een nieuwe opgefriste visie voor de buitenruimte beschreven.

Hierbij is ook een doorkijk gegeven naar de benodigde maatregelen, alsmede aanbevolen werkzaamheden en/of aanpassingen om de beleving van de buitenruimte te versterken.

Project:
Beheerplan Provinciehuis Limburg Maastricht
Locatie:
Maastricht
Klant:
Provincie Limburg
Terug naar projecten