Behoeftebepaling sportpark De Boekhorst en De Schelft voor nu en de toekomst

Recente ontwikkelingen in de omgeving van het sportpark De Boekhorst geven aanleiding goed te kijken naar de inrichting en het gebruik van het sportpark. Na een ruimtelijke studie naar de mogelijkheden was het tijd om de behoefte van de verenigingen en andere gebruikers in kaart te brengen.

De gemeente Noordwijkerhout heeft daarbij, voor deze vraagstelling, niet alleen gekeken naar de huidige vraag, maar ook naar te verwachten investeringen in de toekomst. Hierdoor zijn ook de gebruikers van het complex De Schelft bij de behoeftebepaling betrokken. Kragten is met alle mogelijke gebruikers van het sportpark De Boekhorst in gesprek gegaan. Door het proces op deze manier in te steken is er informatie verkregen die niet uit cijfers/kengetallen te herleiden is.

De door Kragten vervaardigde adviesrapportage met scenariostudie heeft als basis gediend voor een gemeentelijke discussie over de ontwikkeling van beide locaties. Vervolgens is gestart met de technische uitwerking van de renovatie van het totale sportpark. Op basis van eerdere ervaringen in het project heeft de gemeente besloten ook deze opdracht aan Kragten te gunnen. Kragten verzorgt de technische uitwerking en begeleidt de aanbesteding. 

Project:
Behoeftebepaling sportpark De Boekhorst en De Schelft voor nu en de toekomst
Locatie:
Noordwijkerhout
Klant:
Gemeente Noordwijkerhout
Terug naar projecten