Beleids- en beheerplan Wegen gemeente Meerssen aangepast aan huidige en toekomstige behoeften

De gemeente Meerssen heeft ons gevraagd om het Beleids- en beheerplan Wegen te actualiseren met alle ondersteunende werkzaamheden die daarbij horen. Zo doorlopen wij samen met de gemeente het gehele traject; vanaf het inspecteren van de verharding, via het opstellen van een Beleids- en beheerplan Wegen tot en met de onderhoudsplanning en het uitvoeren van een maatregeltoets waarmee we het concreet uit te voeren onderhoud uiteindelijk vastleggen.

Het vorige Beleids- en beheerplan Wegen (2014) voldeed niet meer aan de huidige en toekomstige behoeften. Het is in dit project onze uitdaging om ervoor te zorgen dat het nieuwe wegenbeleid aansluit bij andere disciplines in de openbare ruimte (groen, riool, etcetera) en de actuele behoeften die spelen onder de bewoners en gebruikers. We nemen het gemeentelijke bestuur mee in het gehele proces. Zo zorgen wij ervoor dat het bestuur zich herkent in het vernieuwde wegenbeleid en –beheer. Zo zijn er voor de raad geen verrassingen meer bij het vaststellen van de plannen en het kiezen van een onderhoudsscenario voor de komende vijf jaar.

Alle keuzes in het onderhoud zijn te herleiden naar een eenduidige visie die in het nieuwe beleidsplan is vastgelegd. Het beleidsplan is in duidelijke (niet ambtelijke) taal geschreven. Hierdoor is het voor de wegbeheerder eenvoudiger om zowel intern (binnen de eigen organisatie) als extern (richting bewoners en gebruikersgroepen) uitleg te geven over de keuzes met betrekking tot het onderhoud buiten.

Het beleidsplan is eind 2018 vastgesteld, waarbij de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt voor het te hanteren onderhoudsscenario. Begin 2019 is het beleid via het beheerplan naar een concrete onderhoudsplanning vertaald voor de periode 2019 – 2023. Zo vinden de visie en beleidskeuzes van de gemeente hun praktische vertaling naar de wegen en verhardingen buiten.

Project:
Beleids- en beheerplan Wegen gemeente Meerssen aangepast aan huidige en toekomstige behoeften
Locatie:
Meerssen
Klant:
Gemeente Meerssen
Terug naar projecten