Beleven en vergroten van natuurwaarden bij het Cultuurhistorisch Monument Maasheggen

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is Kragten gevraagd voor het opstellen van een inrichtingsplan en bestek voor het Cultuurhistorisch Monument Maasheggen tussen Oeffelt en Beugen. De nadruk ligt hier op het herstel van cultuurwaarden, het vergroten van natuurwaarden en deze toegankelijk en beleefbaar te maken voor recreanten. In deze opdracht zijn eveneens de benodigde vergunningen, waaronder de WBR vergunning, verzorgd. In overleg met Rijkswaterstaat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald voor de hoogwaterberekening. Vervolgens zijn bestek en tekeningen vervaardigd en is een bestemmingsplancheck uitgevoerd.

Project:
Beleven en vergroten van natuurwaarden bij het Cultuurhistorisch Monument Maasheggen
Locatie:
Oeffelt-Beugen
Klant:
Dienst landelijk Gebied
Terug naar projecten