Beleving van Nationaal park De Maasduinen Arcen-Velden

Nationaal Park De Maasduinen is een langgerekt natuurgebied, dat ontstaan is in de IJstijd, toen grote hoeveelheden zand vanuit een drooggevallen Maasbedding zijn gaan stuiven. Het gebied herbergt bijzondere natuurwaarden en bestaat uit een fraaie afwisseling van bossen, heide en vennen.

De ontsluiting van het nationaal park geschiedt via de Rijksweg. Hierbij rijdt men echter vooral langs het nationaal park en was het begrip nationaal park als zodanig niet goed beleefbaar.

Om de herkenbaarheid te vergroten, worden verschillende entrees gemaakt. Voor het deelgebied De Hamert bestaat de entree uit een pannenkoekenhuis, annex bezoekerscentrum, in combinatie met een parkeervoorziening. De Twistedenerweg, welke door het natuurgebied gaat, is omgevormd tot fietsstraat. De vormgeving en inrichting ondersteunen het gebruik door recreanten. Automobilisten worden zo automatisch naar de parkeervoorziening geleid. Alleen bestemmingsverkeer kan nog van de weg gebruik maken.
Om de entreefunctie en de herkenbaarheid verder te vergroten, is een opvallende zuil geplaatst. De zuil refereert naar de geologische oorsprong van het gebied en zal op een aantal andere plaatsen langs de Rijksweg herhaald worden. Door deze maatregelen krijgt het nationaal park een gezicht naar buiten.

Project:
Beleving van Nationaal park De Maasduinen Arcen-Velden
Locatie:
Arcen en Velden
Klant:
Stichting het Limburgs Landschap
Terug naar projecten