Berekenen ruwwatertransportleiding Evides

Nieuw Stadion Feyenoord een klein stapje dichterbij?

Het verouderde stadion De Kuip in Rotterdam voldoet niet meer aan de huidige eisen om aan de top van het Europees voetbal te kunnen meedraaien. Daarom is in combinatie met de gemeente Rotterdam, Stadion Feyenoord en private ondernemingen een totaalplan opgesteld voor het hele gebied tussen de spoorlijn, Coen Moulijnweg, Stadionweg en de oever van de Nieuwe Maas ten westen van Veranda. In dit plan worden nieuwe woningen, sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen, winkels, hotels, horeca en diverse publieke functies voorzien.


Door deze ontwikkelingen komen een tweetal ruwwatertransportleidingen van waterbedrijf Evides in de knel. Dit komt omdat de nieuwe plannen op de bestaande leidingen geprojecteerd worden. Een totale omlegging zou te duur worden. Daarom wordt op verschillende locaties de leiding aangepast, zodat een gedeelte kan komen te vervallen en een gedeelte beschermd kan blijven liggen. Voor de bedrijfsvoering van Evides zijn een aantal aanpassingen aan de bestaande leidingen noodzakelijk om de aanvoer van ruwwater naar de zuivering te kunnen waarborgen.


Op een van de voorziene locaties voor de aanpassing aan de leidingen heeft Gieljam Schutgens van Kragten berekeningen uitgevoerd om na te gaan of het nieuwe ontwerp voldoet aan de normreeks NEN3650 en NEN3651. Toetsing aan deze normen is nodig omdat de aanpassingen aan de leiding binnen de veiligheidszone van een primaire waterkering van het waterschap Hollandse Delta zullen gebeuren. Belastingen waaraan deze stalen leidingen met een doorsnede van 1,40 meter worden blootgesteld zijn onder andere temperatuur, grondbelasting, inwendige druk, uitvoeringszakkingen en verkeersbelasting.


Inmiddels is de vergunningaanvraag ingediend bij waterschap Hollandse Delta en na verwachting krijgen Feyenoord City en Evides in het eerste kwartaal van 2022 groen licht voor de uitvoering.


Van de mensen waar we dit voor doen, zullen er weinig weten wat er allemaal voorafgaat aan de bouw van hun nieuwe stadion, maar we hopen dat de voetballers en de fans straks in dit prachtige stadion kunnen genieten van hun voetbal.

Project:
Berekenen ruwwatertransportleiding Evides
Locatie:
Rotterdam
Klant:
waterbedrijf Evides
Terug naar projecten