Bestemmingsplan bedrijfslandgoed Peka Kroef

Een robuust ruimtelijk kader dat inspeelt op gebruikswaarde en belevingswaarde van het gebied

Een goede ruimtelijke ordening betekent vooruitkijken naar de verdere toekomst. Om een ontwikkelrichting te kunnen bepalen en uit te voeren is een langdurige samenwerking gewenst, en misschien zelfs noodzakelijk. Peka Kroef en Bureau Verkuylen – beide familiebedrijven – hebben een relatie van zo’n 30 jaar. Samen wordt gewerkt aan het Bedrijfslandgoed Peka Kroef.


Peka Kroef is een innovatief en toonaangevend bedrijf in aardappelspecialiteiten. Op het bedrijfsterrein in het buitengebied van Odiliapeel worden jaarlijks zo’n 150.000 ton aardappelproducten gemaakt voor afnemers in 15 landen in Europa. Het bedrijfsterrein heeft met 18 hectare een forse omvang en daardoor een impact op het landschap.


Vanuit het primaire bedrijfsproces is een optimaal gebruik van het terrein belangrijk. Voor het omliggende gebied, maar ook voor de werknemers van Peka Kroef, is het van belang hoe het bedrijfsterrein is vormgegeven en is ingepast in zijn omgeving. Daarom is het bedrijfsterrein van Peka Kroef opgezet als bedrijfslandgoed. De gebruikswaarde en belevingswaarde komen daarin optimaal samen, binnen de kenmerken van het robuuste Peellandschap. Bureau Verkuylen verzorgde niet alleen voor het ontwerp van de ruimtelijke opzet, maar ook de architectuur van een deel van de gebouwen én het recent aangelegde landschapspark. Een integraal ontwerp!


Bovendien is Bureau Verkuylen intensief betrokken bij de periodieke herzieningen van het bestemmingsplan van Peka Kroef. Daarbij is het de uitdaging de veranderende wensen die voortkomen uit de ondernemersgeest van het bedrijf onder te brengen in de regels van het bestemmingsplan. Met onze adviseurs maken we inzichtelijk wat wel en wat niet kan, flexibel waar mogelijk, strikt waar noodzakelijk.


Met de overname door Kragten kunnen wij Peka Kroef nog breder adviseren, bijvoorbeeld als het gaat om de verdere verduurzaming van de verwerking van het proces- en hemelwater en het komen tot optimale verkeersstromen.

Project:
Bestemmingsplan bedrijfslandgoed Peka Kroef
Locatie:
Odiliapeel
Klant:
Peka Kroef
Terug naar projecten