Betrokkenheid burgers bij herinrichting Eilenbergstraat Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Kragten een definitief ontwerp en kostenraming opgesteld voor de herinrichting van de Eilenbergstraat.

Het zuidelijk gedeelte van deze straat in Tilburg-Noord is reeds heringericht ten behoeve van de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening aldaar. De voorkeur van de gemeente was om deze inrichting ook voor het noordelijk deel van de straat door te zetten.

In een open planproces met uitgebreide burgerparticipatie, heeft Kragten uiteindelijk op basis van verkeerskundige en stedenbouwkundige expertise een definitief ontwerp en kostenraming opgesteld.

Project:
Betrokkenheid burgers bij herinrichting Eilenbergstraat Tilburg
Locatie:
Tilburg
Klant:
Gemeente Tilburg
Terug naar projecten