Beweegaanbod in de openbare ruimte van Amersfoort

Thema’s als gezondheid en duurzaamheid spelen in toenemende mate een rol in onze samenleving waarbij de wijze waarop mensen (voort)bewegen en sporten verandert. Landelijke trends hierin zijn een krimpend verenigingsleven, individueel sporten dat aan populariteit wint en de openbare ruimte die steeds meer gebruikt wordt voor sport- en beweegdoeleinden. Dit vraagt om een andere benadering voor het faciliteren van beweging en sport en de wijze waarop gemeenschapsgeld hiervoor wordt ingezet.

Binnen dit kader heeft de gemeente Amersfoort ons gevraagd om inzicht te geven in de sport- en beweegbehoeften en een richting aan te geven voor de toekomstige investeringen in het sport- en beweegaanbod. Het traditionele beleid richt zich vooral op het georganiseerde verenigingsleven en de formele (binnen- en buiten)sportaccommodaties. De ambities van verenigingen waren leidend voor de investeringen in sportaccommodaties die veelal een incidenteel karakter hadden. Voor de toekomst is deze traditionele benadering onhoudbaar. Gemeenschapsgeld wordt namelijk niet efficiënt ingezet en kansen/behoeften, zoals het sporten in de openbare ruimte, worden gemist. Voor Amersfoort hebben we het sport- en beweegaanbod vanuit een toekomstbestendig perspectief benaderd. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan naar de toekomstige bevolkingsontwikkeling en de sport- en beweegbehoeften die hiermee samenhangen. Daarnaast hebben we het sport- en beweegaanbod integraal benaderd, inclusief de openbare ruimte. We hebben bovendien de link gelegd met sociaalmaatschappelijke thema’s, zoals thuiswerken, vergrijzing en de fysieke en mentale gezondheid.

Een eerste essentiële stap in ons onderzoek was om de gegevens op orde te hebben. Alleen dan kan er inzicht verkregen worden in de behoeften en het aanbod op het gebied van sport en bewegen. Voor Amersfoort hebben we eerst een datapakket samengesteld en via een gebruiksvriendelijk digitaal dashboard gepresenteerd. Dit heeft geleid tot inzichten van waaruit een nieuwe koers bepaald is voor het toekomstige sport- en beweegaanbod. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de bevolkingsgroei in Amersfoort vraagt om een capaciteitsuitbreiding aan binnensportruimten, maar ook dat het beschikbare buitensportaanbod qua omvang voldoet maar onevenredig verdeeld is over de verenigingen. In de openbare ruimte zijn concrete locaties aangewezen die kansen bieden voor het ontwikkelen van ongeorganiseerd of anders georganiseerd sporten en bewegen. Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende behoeften aan sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte.

De opgave voor Amersfoort is nu helder. De eerste stap naar een integraal en toekomstbestendig sport- en beweegaanbod is gezet, waarin de openbare ruimte een belangrijke rol gaat spelen.

Project:
Beweegaanbod in de openbare ruimte van Amersfoort
Locatie:
Amersfoort
Klant:
Gemeente Amersfoort
Terug naar projecten